Recommended Offshore Radio Memorabilia

THE OFFSHORE RADIO YEARS RE-VISITED (NEW SERIES)
Volume 7 -
RADIO INVICTA-KING-390/RADIO ESSEX/BBMS-RADIO TOWER

The most successful of the fort based stations was Radio 390, from the former army fort at Red Sands. Instead of the pop music format of most of the other stations, Radio 390 went for a more mature audience, playing music from the wartime era and ballad singers from the 50's. On the smaller ex. naval forts, a couple of smaller operations. On Sunk Head fort, Radio Tower, had big plans to launch a TV station. Tower Television never got off the ground, and Radio Tower itself struggled. Radio Essex as it's name implied went after a local audience in the Essex area, and was perhaps the first 24 hour music station. After Roy Bates was forced to close Radio Essex, he moved to Rough's tower, which was well outside British territorial waters. He declared independence, setting up the Principality of Sealand.

DVD version price £24.99 each

THE OFFSHORE RADIO YEARS RE-VISITED VOLUME 6 BLURAY VERSION (including 21-minute bonus film "Building of REM") Price £29.99

Click here for details.

This brandnew product with 105 minutes of fascinating footage includes an exclusive compilation of pictures (lots of them in high resolution and never seen before), off-air recordings (several in studio quality), promos and tunes. But most of all the video footage has to be pointed out. Francois Lhote has once again succeeded in collecting nearly every sequence that has ever been produced on the Red Sands Fort, including original footage. All in all a definite must-have for everyone being interested in offshore radio (again!). When watching the OEM "Revisited" videos I regularly become highly impressed. Recommended by The Offshore Radio Guide as a five star product, without doubt another collectors' item!

 

SMC Merchandise Folder 2014/15

Nu uit: Monique 963 NL: € 21,95 buiten NL € 23,95
Vermeld bij een bestelling altijd uw adres op de overschrijving, anders kunnen wij niet leveren!

Alex van den Hoek's offshore radio videos

Wednesday September 21st 2016

Ferry Eden writing:

RNI Top 50 of September 23th 1972 with Ferry Eden on foutemuziekradio.nl

Coming last saturday of this September month, FouteMuziekRadio presents the Radio Noordzee Top50 of 44 years ago. In that period, there were three Radioship before the Dutch coast near Schevemingen. On the 3rd of September 1972 the Carolineship M.V. Mi Amigo anchored next to the Radioships MEBO II from RNI and Norderney from Veronica, that at the time was prepairing to change frequency. At the end of that month Veronica left the famous 192 meters Mediumwave for the also well known 538 meters. On 220 meters, that Saturday September 23rd 1972, Ferry Maat presented episode 79 of the RNI Top 50. There were nice records in it like I put a spell on you by CCR the jazzy record Flamingo by Earl Bostic and the summersound of Roberta van Peppino di Capri. That weeks RNI smashplay, Rod McKuen and Amor, didn’t make i tinto the Top 50 yet but five others new records did, Golden Earring amongst them. You’ll also hear Mott The Hoople, Alex Harvey, Bata Illics, Les Poppys and Alex Harvey, when you listen to foutemuziekradio.nl on Saturday September 24th 2016 between 12 and 15 ‘o clock.

Download-link (until 1st October 2016)
 


(Ferry Eden en de RNI Top 50, foto: Walter Galle)


FouteMuziekRadio presenteert: de Radio Noordzee Top 50 van 23 september 1972 met Ferry Eden

24 september 2016, de laatste zaterdag van de maand, presenteert Ferry Eden de Radio Noordzee Top 50 van 44 jaar geleden. Juist in die periode lagen er voor de kust van Scheveningen al drie zendschepen, nadat de M.V. Mi Amigo van Radio Caroline naast de MEBO II van RNI en de Norderney van Veronica voor anker was gegaan. Laatst genoemde zeezender maakte zich trouwens op voor een wisseling van golflengte. Het was de laatste week op de 192 meter waarna werd overgestapt op 538. Op de 220meter middengolf presenteerde Ferry Maat op 23 september 1972 aflevering 79 van de Noordzee super Top50. Verrassende platen in deze aflevering, van het fraaie I put a spell on you van CCR tot het jazzy Flamingo van Earl Bostic en van het zomerse Roberta van Peppino di Capri tot het klassieke Vaya Condios in palingsounds verpakt door de Volendamse Cats. Mott The Hoople, Alex Harvey, Bata Illics, Les Poppys, Alex Harvey, maar ook Mandolinen in Nicosia van de Zangeres Zonder Naam, het komt allemaal voorbij via foutemuziekradio.nl op zaterdag 24 september 2016 tussen 12 en 15 uur.

Download-link (wordt verwijderd op 1 oktober 2016)

 


 

Tuesday September 20th 2016

Leendert Vingerling writing:

Gerard van Dam overleden

Zeezender icoon Gerard van Dam(69) is op vrijdagavond 16 september 2016 aan de gevolgen van een hartstilstand overleden. Hij lag in het ziekenhuis bij zijn woonplaats in Hongarije om geholpen te worden aan een ontsteking van zijn elleboog. Daar kreeg hij twee keer een hartstilstand. Een derde is hem fataal geworden.

Gerard wordt gecremeerd en de as zal volgens zijn wens worden uitgestrooid op de Noordzee, op de plek waar de radio zendschepen vroeger lagen. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.

Hij woonde de laatste tien jaar in Hongarije. Gerard had het niet meer naar zijn zin in Nederland. Op het platteland in de buurt van Balatonmeer kon hij wel zijn ‘ei’ kwijt en genoot van de eenvoud en de rust die de streek hem bood.

Zijn gezondheid werd door suikerziekte aangetast en daardoor holde zijn lichamelijke conditie achteruit. Het lopen werd ook steeds pijnlijker en meer dan honderd meter lukte niet. Desondanks bleef hij optimistisch en hoopte toch minimaal 85 jaar te worden.

Gerard maakte zijn opmaking in 1971 in de zeezenderwereld als koerier voor radio Noordzee. Na een meningsverschil met directeur John de Mol sr. vertrok hij met de mededeling dat hij binnen zes maanden een eigen schip naast het zendschip de MEBO 2 zou leggen.

De daad werd bij het woord gevoegd door de Mi Amigo te kopen en daarmee voor anker te gaan. Door onenigheid met de Engelse discjockey’s verliet Gerard de organisatie.

Niet veel later werd hij gevraagd door de Belg Adriaan van Landschoot om een zendschip in orde te maken. Dat werd radio Atlantis.

Er volgde een onderbreking van een paar jaar, nadat de wet op 1 september 1974 het meewerken aan uitzendingen vanaf schepen buiten de territoriale wateren strafbaar stelde. Gerard zette een netwerk van FM landpiraten op en om een landelijke dekking te krijgen bood een zendschip de oplossing. Zo werd radio Delmare geboren en zond in 1978 vanaf de Aegir uit.

Delmare versleet vier schepen en haalde geregeld het nieuws door ontsnappingen, ankerbreuk, politie invallen of inbeslagnames. In die periode fungeerde Gerard als het boegbeeld en stond geregeld de pers te woord. In 1981 was het definitief afgelopen met de bemoeienis van Gerard met een zeezender. Het laatste schip, de Morgenster werd in Maassluis in beslag genomen.

Hij verhuisde vanuit Den Haag naar Zeeland, woonde een tijdje op Malta, daarna weer in Nederland en de laatste jaren dus in Hongarije.

Gerard was een man vol ideeën. Hij kon deze ook goed verwoorden en had een charismatische uitstraling. We zullen je missen Gerard.

Hans Knot's translation of the text:

Offshore radio icon Gerard van Dam (69) died at the consequences of a heart attack on Friday September 16, 2016. He was in the hospital at his residence in Hungary for help with inflammation of his elbow. There he had twice a cardiac arrest and was saved. A third one became fatal.

Gerard will be cremated and the ashes will be scattered in the North Sea in accordance with his wish, in the place where the radio transmitter ships from Radio Delmare were earlier anchored. He leaves a wife and two children.

During the last decade Gerard van Dam lived in Hungary. Gerard did not like to live in his native country, the Netherlands. In the countryside near Lake Balaton he enjoyed the simplicity and tranquility that the region offered him.

His health was affected by diabetes and therefore his physical condition deteriorated. Walking became increasingly painful and more than a hundred meters failed. Nevertheless, he remained optimistic and he hoped still to become at least 85 years.

Gerard made his appearance in 1971 in the offshore radio world as a courier for Radio North Sea. After a disagreement with the director John de Mol sr. he promised that within six months he would put his own radioship for anchor next to the MEBO II from RNI.

And indeed Gerard van Dam did so by buying the MV Mi Amigo from scrap and after some rebuilding the ship in Zaandam harbour he brought the lady out to see and Radio Caroline was reborn for the first time. Due to disagreement with some of the British deejays Gerard left the organization. Not much later, he was asked by the Belgian Adriaan van Landschoot to rebuilt a radio ship. That was Radio Atlantis.

There was a break for a few years, after the law came in on September 1, 1974 whereby participation in broadcasts from ships outside territorial waters were claimed punishable. Gerard put a network of FM pirates on land and to gain national coverage radio ships offered a solution. Radio Delmare was born in 1978 and the station transmitted from the MV Aegir.

Delmare wore out four ships and took regular news by escapes, anchor fracture, police raids or seizures. During that period, Gerard served as the figurehead for Radio Delmare and the press was regularly mentioning his stories. In 1981 intervention with Offshore Radio was finally ended by Gerard. The last ship he used, the Morning Star, was seized in the harbour of Maassluis.

He moved from The Hague to Zeeland, lived for a while on the isle Malta, then again in the Netherlands and in recent years in Hungary.

Gerard van Dam was a man full of ideas. He was also good in selling these and had charisma. We will miss you, Gerard.

Leendert Vingerling

Monday September 19th 2016

Dit weekend op Extra Gold NL

Zeezenderuren op de vroege zaterdag- en zondagochtend
Extra Gold Historische Zaterdagmiddaggebeurtenis gaat terug naar eind september 1977
De start van zowel de zaterdag- en zondagochtend is er om 9 uur met een historisch zeezenderuur. Uitgezocht en waar nodig bewerkt door Herbert Wentink. Jaap, Jan en Henri nemen de luisteraar daarna mee door de 2 weekendochtenden in de typische Extra Gold sfeer; even terug naar toen met het geluid van toen. Voor het verdere verloop van de zaterdagmiddag is het 1977. Vanaf 13 uur presenteert Peter Hoogwerf met het nodige vinyl uit zijn eigen riante archieven een fraaie 70's Top 40, uit de tijd dat vanaf de Noordzee eigenlijk alleen het vrije geluid vanaf de MV Mi Amigo door West Europa klonk en in Hilversum de VOO langzamerhand als zeer bescheiden publieke omroep aan de weg begon te timmeren in het Hilversume 'bestel'. De hoogste nieuwe op 16 was Fleetwood Mac met Dreams. In de Historische Zaterdagmiddaggebeurtenis van Extra Gold, waarbij onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Top 40 ook met regelmaat de bijzondere hit- en tiplijsten aan de orde komen is ook vanaf 16 uur het motto "Even terug naar toen". De complete Tipparade van week 39 1977 is er voor de ware liefhebber. Met gewoon weer alle noteringen vanaf het originele vinyl uit het singles-archief van de Flashbackparty van en met Bert van der Laan. De lijsten staan uiteraard on-line op www.extragold.nl Voor mensen die "mee willen lezen" ! P.S. Ook via de Facebook pagina van Extra Gold; https://www.facebook.com/extragoldnl. Na 18 uur presenteert Martien Engel de roemruchte muziek- en radiohistorie opnieuw in een prettig uurtje Goud van Oud, om 19 uur gevolgd door “Ja dat is Peter”, waarin wekelijks op zaterdagen na half 8 een overzicht van Billboard’s Hot 100 van dezelfde datum als de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis. Daarna neemt Fred van Veen het stokje over met de Tand des tijds en het vervolg van het muzikale verhaal van The Crooners, zoetgevooisde stemmen van mannen die aan de andere kant toch bijv. als de 'avontuurlijke' Ratpack bekend stonden. Dick Zuydwijk zorgt met Indorock voor een passend vervolg op de late zaterdagavond.

Zondagmiddag; Van 12 tot 17 uur LIVE vanaf de 100e CD- en platenbeurs in het Brabantse Neerkant !
Na Jaap en Jan dit keer geen Good Feeling op de zondagmiddag. Het begint onderhand al een traditie te worden; de live-uitzendingen vanuit Neerkant waar drie keer per jaar een grote internationale CD- platenbeurs wordt gehouden door de Oldiesclub Neerkant. Inmiddels is men toe aan de 100e editie en het is voor Extra Gold een ware eer om ook hierbij weer live en interactief aanwezig te zijn. De felicitaties gaan uit naar het organiserend comité en de programmamakers van Extra Gold zetten hun beste beentje voor om de ongedwongen gezellige sfeer over te brengen in een 5 uur durende live uitzending. Interviews, sfeerimpressies, het geluid van pas gekocht (soms prettig krakend) vinyl op de draaitafels ... hopelijk een aansporing voor velen om de beurs ook eens zelf te bezoeken. Een beurs met standhouders uit de Benelux, Duitsland en Frankrijk in vier overvolle zalen die telkens op de laatste zondag van januari, mei en september wordt gehouden in Gebouw De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Het is overigens een unicum dat een non-profit vereniging zo lang, constant en succesvol een CD- en platenbeurs organiseert. Geen entree, geen parkeerkosten. Dat is bij andere platenbeurzen wel anders ........

Na de live uitzending vanaf de beurs in Neerkant is er om 17 uur weer een aflevering van Pirate Gold, deze keer gepresenteerd door niemand minder dan Ad Roberts. Daarom komen de historische hittips en zeezenderclassics uit de periode dat Ad op de Noordzee zat. Zo kun je luisteren naar de Caroline Shureshots van 24 September 1979 (Kate Bush - Them Heavy People) 30 September 1979 (Amii Stewart - Knock on wood) almede naar de Monique Satelietschijven van 28 September 1985 (The Cats - Hooray for Michael en Saskia & Serge - Let me fly), waarbij Ad zal uitleggen waarom er 2 satelietschijven waren per week. De zeezenderclassics zijn Terrahawks door Richard Harvey, die voor Radio Monique was ge-edit door Ad, en Ad's tune op Radio Caroline, the Theme from the Deep door John Barry.

's Avonds meer gerichte Hitgevoeligheid.
Om 19 uur weer "Ja dat is Peter", waarin deze week een uur lang artiesten in een taal die we niet van hen gewend zijn; wat te denken van Johnny Cash en Olivia Newton-John in het Duits, Ramses Shaffy in het Frans en Madness in het Spaans ........

Om 20 uur wordt de avond vervolgd door zondagavond-mastermixer Dave Roest met de Nonstop 80's Top 40. Dit keer het hitjaar 1988.
( 1) Sam Brown - Stop
( 2) Yazz & The Plastic Population - The Only Way Is Up
( 9) Level 42 - Heaven In My Hands
(11) Meat Loaf - Paradise By The Dashboard Light
(14) Phil Collins - A Groovy Kind Of Love
(15) Kim Wilde - You Came
(16) Ellis Beggs & Howard - Big Bubbles No Troubles
(21) A-Ha - Touchy
(26) Womack & Womack - Teardrops (klapper v/d week)
(31) Whitney Houston - One Moment In Time
(33) Spandau Ballet - Raw
(36) Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine
(39) Pet Shop Boys - Domino Dancing
ALARMSCHIJF: U2 - Desire

Dave; '1988 was het jaar waarin de VOO de Top 40 ook op televisie uit te zenden. Jeroen van Inkel werd de presentator. Guns N' Roses debuteerden in de lijst en Phil Collins was op weg om zijn 5de (en laatste) nummer 1-hit te scoren. Ook in 1988 met de opkomst van de CD single werden veel 70's klassiekers opnieuw uitgebracht en werden het opnieuw hits. The Eagles scoorden opnieuw met "Hotel California" en opvallend op nummer 11 Meat Loaf met "Paradise By The Dashboard Light". Sam Brown's moeder Vicky had al een paar hits op haar naam staan en zong ook mee in het achtergrond op haar dochter's enige hit in de Top 40.'

Tot slot is er Pieter Oele's Albumarchief. Hierin komt het gedrukte exemplaar van de Top 40 uit week 39 1977 wederom aan bod in de vorm van de LP lijsten. Vaak doet Pieter ook uitstapjes naar de LP charts uit de USA en UK. Dus ... weer typisch Extra Gold muziek die je alleen hier hoort en altijd weer prettig verrassend !! Laat je meenemen op de golven van het verleden dat bij Extra Gold ook herleeft op de late zondagavond in de Extra Gold Zondagavondgebeurtenis.

Read former News Reports