Buchrezension:
Jan Sundermann - Offshore Radio Engineering

Im Laufe der vergangenen 50 Jahre sind fast 200 Bücher zum Thema 'Seesender' erschienen, die nahezu alle Aspekte dieses spannenden Genres abdecken.
http://www.hansknot.com/Offshore_Radio_Library.pdf
Im Vordergrund stehen in der Regel die aufregenden Geschichten um Mast- und Schiffbrüche, gerissene Ankerketten, betrunkene Besatzungsmitglieder und häufig egomane Diskjockeys, die als 'Piraten' zu Helden ganzer Generationen von Pop- und Rockmusikliebhabern wurden.

Jan Sundermann hat nun ein neues Buch veröffentlicht, das so ganz und gar nicht in dieses Klischee passt. Sein Werk "Offshore Radio Engineering" befasst sich mit zunächst dröge anmutenden Fragestellungen. Es geht nämlich vorrangig um technische Fragen: Welche Sendeschiffe kamen in den 4 Jahrzehnten zum Einsatz, welche Antennenanlagen wurden errichtet und welche Masten benutzt? Die unterschiedlichen Sendeeinrichtungen und auch die (bescheidenen) Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Besatzung und Mitarbeitern an Land werden erörtert. Schließlich geht der Autor detailliert auf die verschiedenen Ankersysteme und die Navigationsmöglichkeiten der so unterschiedlich ausgerüsteten Schiffe ein.

Sundermann gelingt es in seinem Übersichtswerk auf hervorragende Weise, eine tatsächlich noch vorhandene Lücke zu schließen und ein eigentlich trockenes Thema mit viel Sachverstand anschaulich und mit zahlreichen, vorher zum Teil völlig unbekannten Details zu beleuchten. Entsprechend ist sein (in englischer Sprache geschriebenes) Buch nicht nur für technisch und historisch interessierte Seesenderfreaks, sondern für jeden Radiofreund eine Kaufempfehlung.

Das reichlich illustrierte, mit vielen Fotos und Schemata versehene Buch ist online bei der Stichting Media Communicatie (SMC) für €14,- inclusive Versandkosten zu beziehen:
http://www.mediacommunicatie.nl/nieuw/nieuw.htm
Email: info@mediacommunicatie.nl
(Text der Rezension: Dr. Martin van der Ven)

ING bank Nederland
IBAN: NL85INGB0004065700
BIC: INGBNL2ABook review:
Jan Sundermann - Offshore Radio Engineering

Over the past 50 years, nearly 200 books have been published on the topic of 'offshore radio', which cover almost all aspects of this exciting genre.
http://www.hansknot.com/Offshore_Radio_Library.pdf
In the foreground are usually exciting stories of mast- and shipwrecks, cracked anchor chains, drunken crew members and often egomaniacal disc jockeys who as 'pirates' became heroes to generations of pop and rock music lovers.

Jan Sundermann has now published a new book that doesn't fit at all in this cliché. His work "Offshore Radio Engineering" deals with initially dull-looking topics. The issue is primarily about technical questions: Which kind of radio ships were used during those 4 decades of 'watery wireless'? Which antenna systems were built and which kind of masts? The different transmission devices and the (modest) possibilities of communication between crew and staff on land are discussed. Finally, the author goes into detail on the various anchor systems and navigation options of these different-equipped ships.

Sundermann succeeds in his overview work in an excellent way to close a still existing gap and to shed light on a really dry subject with a lot of expertise including numerous and often previously unknown details. His book (written in English) is a buy recommendation - not only for technically and historically interested offshore radio enthusiasts, but for any radio friend.

This richly illustrated book comes with many photos and diagrams. It can be puchased online at Stichting Media Communicatie (SMC) for € 14, - to including shipping costs:
http://www.mediacommunicatie.nl/nieuw/nieuw.htm
Email: info@mediacommunicatie.nl
(review by Dr. Martin van der Ven)

ING bank Nederland
IBAN: NL85INGB0004065700
BIC: INGBNL2A

 

Nieuw boek van Hans Knot: Het REM-eiland

Het was op 9 oktober 1963 dat er voor het eerst in de geschreven pers gewag werd gemaakt van plannen te komen tot een commercieel televisiestation, dat vanuit volle zee haar signalen tot de kijkers in Nederland wenste te brengen. In de berichtgeving werd gesteld dat het de verwachting was, dat tegen het einde van het voorjaar van 1964 programma’s, gevuld met amusement en reclameboodschappen, waren te verwachten: ‘Dit nog naamloze station zal in volle zee buiten de vaarroutes worden gebouwd op een platform, zoals deze ook worden gebruikt bij oliewinning uit de zeebodem. Het zenderbereik zal een groot deel van Nederland gaan bedekken. Kanaal en golfbereik zullen zodanig worden gekozen, dat de bestaande verbindingen in het land en het lucht- en zeeverkeer geen hinder zullen ondervinden. De programma’s en de reclame worden verzorgd door de N.V. Reclame Exploitatie Maatschappij, REM, te Den Haag, met als directeur de heer W.J. Hordijk.’In 2014 is het vijftig jaar geleden dat dit commerciële initiatief van start ging. Ik neem U graag mee in mijn nieuwe boek mee terug naar een periode waarin Nederland nog een behoorlijke conservatieve sfeer hing en midden in de opbouw, na de Tweede Wereldoorlog, verkeerde.
Hans Knot

Dit boek is nu te bestellen bij de Stichting Media Communicatie Groningen. Voor Nederland 20 Euro, inclusief verzendkosten. Voor België 23 Euro, inclusief verzendkosten.

ING bank NL85INGB0004065700
BIC nummer van de bank is INGBNL2A

Ten name van Media Communicatie Groningen

info@mediacommunicatie.nl

 

In 1978 werd door Rob Olthof, geassisteerd door een aantal andere mensen, waaronder mijzelf, de Stichting Media Communicatie opgericht. Decennia lang is Rob Olthof de stuwende kracht geweest achter de diverse activiteiten van SMC. Gelet op het trieste feit dat Rob Olthof ernstig ziek is en er geen kans meer is op herstel, zijn we genoodzaakt de organisatie in andere handen te geven.

De werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door Jan-Fré Vos. Zijn adres is:

Stichting Media Communicatie
Voorzitter: Jan Fré Vos
Kornoeljestraat 4a
9741 JB Groningen
Nederland


De komende maanden zal er gekeken worden in hoeverre wijzigingen in het beleid dienen te worden ingevoerd.

Met vriendelijke groet
Hans Knot
Adviseur Stichting Media Communicatie

 


Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid donateur van de Stichting Media Communicatie te worden door 14 Euro over te maken naar

SMC Kornoeljestraat 4a, 9741 JB  Groningen  ● ING bank 4065700 ABN-Amro bank 988040301 info@mediacommunicatie.nl

Voor dit bedrag ontvang je gratis toegang tot de digitale editie van het Freewave Media Magazine tot en met februari 2014; ontvang je het digitale boek dat je een halve eeuw terug brengt in de tijd naar het jaar 1964, geschreven door Hans Knot. Dit boek zal in het begin van de zomer van 2014 verschijnen. Tevens krijg je een donateurskaart op naam toegestuurd, die tevens geldt als toegangsbewijs voor de RadioDay op 22 maart 2014 in Casa 400 te Amsterdam.

www.radioday.nl

 

Giro 4065700 tnv Mediacommunicatie te Amsterdam.

Foreign costomers please don't use any cheques and don't send cash but use this banc account only:

IBAN: NL85INGB 0004065700
BIC: INGBNL2A

If you have some problems with the IBAN code of Stichting Media Communicatie Amsterdam please ask your local bank.

Alternatively you can order with PayPal.

 

 

Tussen augustus 1978 en oktober 1979 heeft de Radio Controle Dienst het maar druk met een aantal mensen die vanaf zee Radio Delmare de ether in stuurt. Een groep mensen met daarin onder andere Gerard van Dam. Gerard heeft ervaring met het zenden vanaf zee. Hij heeft werkzaamheden verricht bij RNI, Caroline en Atlanis. Nu gaat hij het opnieuw doen, met Radio Delmare. Vier zendschepen en 100 dagen uitzenden later is het avontuur ten einde. Dan moet er maar eens echt geld worden verdiend.
Over het ongelofelijke Radio Delmare-verhaal verschijnt op 17 november het boek "Het absolute einde, een kroniek van 100 dagen Radio Delmare". Het is op de Radio Dag in Amsterdam te koop en daarna via de Stichting Mediacommunicatie. € 17,-

 

Boven water, het Max Lewin Archief. De pioniersjaren van Radio VeronicaAls we de geschiedenis van de zeezender Radio Veronica in diverse publicaties beschouwen, begint het verhaal vrijwel altijd op 15 oktober 1959 toen een aantal mensen bijeen kwam in ‘een rokerig zaaltje’ in hotel Krasnapolsky in Amsterdam om gezamenlijk te beslissen tot de oprichting van de VRON.
In de diverse publicaties wordt nogal snel overgegaan op het verhaal over de proefuitzending, die gewoon vanaf land werd uitgezonden, om aan te tonen dat het idee van een commercieel radiostation te verwezenlijken was. In het Max Lewin archief, dat in bezit is van de Stichting Media Communicatie, zit een schat aan informatie waardoor het verhaal rond het ontstaan van de VRON (Radio Veronica) beter belicht kan worden.
De dag na de vergadering berichtte: ‘Het Parool’ uitgebreid over de bijeenkomst. Deze had in eerste instantie een heel ander doel dan te spreken over de oprichting van de VRON als organisatie voor een op te starten radiostation: ‘Duidelijk is echter in elk geval dat de ongeregelde, niet officiële, importeurs van radio- en televisietoestellen zich willen verenigen opdat zij een gezamenlijke strijdkas zullen hebben om de vele processen, die hun door de officiële importeurs, zowel als door de fabrikanten van apparatuur, worden aangedaan, te kunnen bekostigen.’
De wilde handelaren wilden zich bundelen om op te kunnen treden tegen de absolute monopolypositie van de leveranciers en officiële handelaren. Volgens het verslag in ‘Het Parool’ van 16 oktober 1959 ging het vooral om een woordenstrijd tussen de eigenaar van K I M – een radio en televisiehandel, de heer L.M. Ph. M. Slootmans, en de eveneens uit Amsterdam afkomstige handelaar Prins. De laatste was fel tegenstander van een op te richten organisatie. Slootmans: “Wij zijn vrij en wij willen vrij blijven.”
Maar er ging veel meer aan deze oprichtingsvergadering vooraf dan tot nu toe in de diverse publicaties werd beschreven. Ook in de ruim twee jaren, nadat het eerste signaal van Radio Veronica de ether was ingegaan, is er tal van onderwerpen totaal niet ofwel onderbelicht gebleven. Gedurende het laatste jaar heeft mediahistoricus Hans Knot elk beschikbaar uur gebruikt om deze periode in de geschiedenis van de Nederlandse radio verder uit te diepen. Het boek is leverbaar via de Stichting Media Communicatie. De prijs voor Nederland is 19,95 Euro en voor België 22,50 Euro, inclusief verpakkings- en verzendkosten. Betaling mogelijk op rekening nummer 4065700 ten name van Stichting Media Communicatie Amstelveen. Bestellingen vanuit België mogelijk via:
SMC België rekening nummer 143-0759927-33
IBAN: BE79 1430 7599 2733
BIC: GEBABEBB
Het boek is ook te bestellen via Paypal: rob@mediacommunicatie.nl


Hans Knot over het Max Lewin archief:

 

 

Alle Top 40 lijsten van de piratenjaren van Veronica gebundeld, soms compleet met advertenties en vanaf 1969 compleet met alle tipparades. In kleur, soms zelfs met lp-lijsten én natuurlijk ook met alle Top 100 jaaroverzichten. Een schitterend boekwerk, 195 x 370 mm, met maar liefst 616 pagina's!

Bij SMC verkrijgbaar voor € 57,50.

 

 The sound of the NationJan Fre Vos is door zijn archief gegaan en heeft een pocket
samengesteld van 94 pagina's (95% in de Nederlandse taal) over
Caroline in de jaren 1964 tot en met 1968.
De pocket kost (incl. verzendkosten) € 7,50

 

 

 

Net van de pers: Hierin beschrijf ik mijn belevenissen als voorman van Stg. Mediacommunicatie mijn belevenissen:
de boottochten, radiodagen, kortom álles wat maar met radio te maken heeft.

Het boek telt 160 pagina's met vele foto's en kost € 12,50.

 


Na al die jaren moést het er van komen, een boek over de vele fanboottochten vanuit Scheveningen naar de diverse radiozendschepen die voor de Nederlandse in de ether waren in de periode 1972 - 31 augustus 1974.

Nadien ging het met Zeeland Charters naar de MV Mi Amigo die voor de Engelse kust lag. Nog later werd naar het nieuwe Caroline zendschip, de Ross Revenge en naar de MV Communicator van Laser 558 gevaren. SMC heeft honderden mensen naar deze drijvende zenders gebracht en hen de dag van hun leven bezorgd toen ze aan boord konden gaan om te praten dj’s en technici.

Ruim dertig jaar ervaring en leuke fragmenten van gebeurtenissen zijn nu gebundeld in dit nieuwe boek van de hand van RadioVisie-redacteur Rob Olthof. Want laten we wel zijn: - de zeezenders waren toch wel de leukste tijd uit de radiogeschiedenis? - Waar of waar? -

In het boek gaat het niet enkel over de vele avontuurlijke boottochten, maar ook over de diverse andere activiteiten die de Stichting Media Communicatie de afgelopen tientallen jaren heeft ontplooid. Er is daarom ook aandacht voor de ‘radiodagen’ die werden georganiseerd.

Omdat SMC een hoop LP's en EP’s geproduceerd heeft, meestal afkomstig van de vaardige hand van Hans Knot, gaat het in dit werk ook daarover. En tot slot is SMC uiteraard nog steeds de uitgever van het gedrukte maandblad Freewave. Logisch dat dit onderwerp eveneens in het boek voorbij komt.

'Vaar mee met SMC', telt 160 pagina's (met vele foto's) en kost € 12,50. Te bestellen door storting op rekeningnummer: 143-0759927-33 tnv SMC-België, Wervik.

 

Testament van de eighties

Na jarenlang research van Bert van Breda komen Universal Music en BR Music in november dan eindelijk met de Testament
van de Eighties uit de langverwachte opvolger van de succesvolle Sixties en Seventies boxen. Het Testament van de Eighties
is wederom een fraai vormgegeven box met 10 cd's, 5 dvd's en een boek.

De Jaren 80 waren voor velen een decennium vol hoogtepunten maar ook roerige jaren. Zo werd Beatrix gekroond wat gepaard
ging met de beruchte krakersrellen, de DISCO kwam in een stroomversnelling en Miami Vice was de hit-serie, de thriller ‘De
Lift’ van Dik Maas was een regelrechte kaskraker . Maar ook de opkomst van de schoudervullingen, beenwarmers,
permanentjes en bubblegumpop.

Releasedatum: 11 november 2011
Geluidsdrager: 10CD + 5DVD + Boek in luxe box
Prijs, inclusief verzendkosten is € 85
Giro 4065700 van Mediacommunicatie te Amsterdam

 

A 192 pages book written by Hans Knot with many photographs (many not published before), including 8 in full colour. How to order: The price is 21 Euros including package and postage. For people from the Netherlands payment can be done at account number 4065700 or 988940301 on the name of Mediacommunicatie, Amsterdam.
For ordering from outside the Netherlands you can use IBAN NL85INGB0004065700 and BIC INGBNL2A.
Alternatively take Paypal:

When ordering the book please inform also the author as well by telling us your complete postal address: HKnot@home.nl

 

Beste Radiovrienden,
De papieren Freewave wordt vanaf januari 2012 vervangen door de digitale.
Zie: http://www.freewave-media-magazine.nl/
Indien u nu lid wordt ontvangt u de papieren Freewave tot en met december nog gratis.
Het abonnement kost 6 euro per jaar. Bank 4065700 Mediacommunicatie Amsterdam.
Vriendelijke groet
Rob Olthof

 

DVD 'ACTUM AGERE' - GERARD VAN DAM BLIKT NOG EEN KEER TERUG

 

2 dvd's

Herinnert U Zich Deze Nog
  

Veronica was de zeezender die in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw het Nederlandse radiolandschap volledig op zijn kop zette en op het hoogtepunt van de populariteit iedere dag meer dan 3 miljoen luisteraars had. Veronica was het symbool van vrijheid en kwam in die dagen bij velen uit de luidsprekers. Veronica was geliefd in alle lagen en bij alle leeftijden van de bevolking. Radio Veronica was rebels en eigenwijs. Het gaf de popmuziek in Nederland een geweldige boost en gaf Nederland de eerste vrije stem in de ether. De dj's werden ware sterren achter de knoppen en draaitafels in hun maritieme studio.

Deze 2 DVD box kost bij mediacommunicatie Amsterdam € 13,--.

Tracklist Dvd 1:

1. The Shirelles - Will You Love Me Tomorrow
2. Bobby Vee - Baby Face
3. The Exciters - Tell Him
4. Manfred Mann - Do Wah Diddy Diddy
5. Lesley Gore - Wonder Boy
6. The Temptations - My Girl
7. Unit 4 + 2 - Concrete And Clay
8. Four Tops - I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)
9. Herb Alpert & The Tijuana Brass - Tijuana Taxi
10. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Bend It!
11. Sergio Mendes & Brasil '66 - Mas Que Nada
12. Simon & Garfunkel - For Emily, Whenever I May Find Her
13. The Hollies - On A Carousel
14. Marvin Gaye & Tammi Terrell - Ain't No Mountain High Enough
15. The American Breed - Bend Me, Shape Me
16. Les Irresistibles - My Year Is A Day
17. Tommy James & The Shondells - Mony Mony
18. Ohio Express - Chewy Chewy
19. The Edwin Hawkins Singers - Oh Happy Day
20. Amen Corner - Hello Susie

Tracklist Dvd 2:

1. Zager & Evans - In The Year 2525 (Exordium and Terminus)
2. Johnny Cash - A Boy Named Sue
3. David Bowie - Space Oddity
4. Chicago - 25 Or 6 To 4
5. Freda Payne - Band Of Gold
6. Françoise Hardy - Point
7. The Kinks - Apeman
8. The Tremeloes - Hello Buddy
9. Cat Stevens - Father And Son
10. Slade - Coz I Luv You
11. Chicory Tip - Son Of My Father
12. Mac & Katie Kissoon - Hey You Love
13. Middle Of The Road - Samson And Delilah
14. Blue Mink - Wacky, Wacky, Wacky
15. Ricky Nelson & The Stone Canyon Band - Garden Party
16. The Osmonds - Crazy Horses
17. Albert Hmmond - It Never Rains In Southern California
18. Drupi - Vado Via
19. Santana - Samba Pa Ti
20. Paper Lace - Billy, Don't Be A Hero

 

 

5 cd's

Herinnert U Zich Deze Nog
 Veronica was de zeezender die in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw het Nederlandse radiolandschap volledig op zijn kop zette en op het hoogtepunt van de populariteit iedere dag meer dan 3 miljoen luisteraars had. Veronica was het symbool van vrijheid en kwam in die dagen bij velen uit de luidsprekers. Veronica was geliefd in alle lagen en bij alle leeftijden van de bevolking. Radio Veronica was rebels en eigenwijs. Het gaf de popmuziek in Nederland een geweldige boost en gaf Nederland de eerste vrije stem in de ether. De dj's werden ware sterren achter de knoppen en draaitafels in hun maritieme studio. Op 14 februari 2011 gaat de pop- en rockmusical Herinnert U Zich Deze Nog??! te Rotterdam in premiére, want de populariteit van de zeezender is onverminderd gebleken. De gelijknamige 5CD box "Herinnert U Zich Deze Nog?!" brengt 100 fantastische liedjes uit die woelige periode bij elkaar. Van kleine liedjes als "Daydream" van The Lovin' Spoonful en "Mellow Yellow" van Donovan tot stevige rockers als Deep Purple's "Strange Kind Of Woman" en "I Feel Free" van Cream; alle vormen van popmuziek die toen door Veronica de ether in werd geslingerd is vertegenwoordigd op deze collectie. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele 'bijna vergeten' songs als "Sour Milk Sea" van Jackie Lomax, "Hearts Full Of Soul" van The Yardbirds en "I Love My Dog" van Cat Stevens. Voor ieder liefhebber van echte popmuziek is dit een verzamelaar die je in huis moet hebben.

€ 18,50

cd1
1/1 1 Jingle: Herinnert U Zich Deze Nog Snelle Versie Various Artists 00:00
1/1 2 It's My Life The Animals 03:07
1/1 3 I'm Gonna Take You There Dave Berry 02:29
1/1 4 Pictures Of Lily The Who 02:37
1/1 5 What's It Gonna Be Single Version Dusty Springfield 02:09
1/1 6 Bald Headed Woman Jay-Jays 02:34
1/1 7 Gin House Blues Amen Corner 03:10
1/1 8 Ride My See-Saw The Moody Blues 03:38
1/1 9 Drinking On My Bed Rob Hoeke Rhythm & Blues Group 03:20
1/1 10 Love Is Blue The Dells 03:22
1/1 11 Go Back Crabby Appleton 03:06
1/1 12 Simple Song Of Freedom Tim Hardin 03:52
1/1 13 Love Grows (Where My Rosemary Goes) Album Version Edison Lighthouse 02:49
1/1 14 War Single Version Edwin Starr 03:22
1/1 15 I Did What I Did For Maria Single Version Tony Christie 03:30
1/1 16 When You Are A King Version 2 White Plains 02:48
1/1 17 Jeepster Album Version T. Rex 04:11
1/1 18 Strange Kind Of Woman Deep Purple 04:05
1/1 19 Watch Me Labi Siffre 03:15
1/1 20 Backstabbers The O'Jays 03:03
1/1 21 Goodbye Yellow Brick Road Elton John 03:14

cd2
2/1 1 I'm Alive The Hollies 02:23
2/1 2 Don't You Remember The Sound Magics 00:00
2/1 3 Daydream The Lovin' Spoonful 02:19
2/1 4 Bang Bang (My Baby Shot Me Down) Album Version Cher 03:51
2/1 5 Pied Piper The Jets 00:00
2/1 6 Is it really worth your while (Lettera al giorno) The Fortunes 02:34
2/1 7 I Feel Free Album Version Cream 02:52
2/1 8 Mellow Yellow Album Version / Clean Version Donovan 03:37
2/1 9 Girl Of Independent Means Honeybus 02:46
2/1 10 Baby, I Need Your Lovin' Blues Dimension 02:21
2/1 11 Last Night In Soho Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich 03:16
2/1 12 Bad Moon Rising Album Version Creedence Clearwater Revival 02:18
2/1 13 Man Of The World Original 1969 Recording Fleetwood Mac 02:53
2/1 14 Ring Of Fire Album Version Eric Burdon & The Animals 05:02
2/1 15 Mother Popcorn Single Version James Brown 03:11
2/1 16 Vehicle The Ides Of March 02:53
2/1 17 Tap Turns On The Water CCS 03:43
2/1 18 Simple Game Single Version Four Tops 02:56
2/1 19 Virginia Plain Roxy Music 02:58
2/1 20 Silver Machine Single Version Hawkwind 04:39

cd3
3/1 1 See My Friend The Kinks 02:44
3/1 2 Eight Miles High The Byrds 03:34
3/1 3 I Saw Her Again Album Version (Stereo) The Mamas & The Papas 02:50
3/1 4 I Love My Dog Cat Stevens, Alan Tew, Orchestra 02:18
3/1 5 I Don't Know Why Single Version - Mono Stevie Wonder 02:46
3/1 6 Another Day Another Road Cuby & The Blizzards 01:51
3/1 7 Give It To Me The Troggs 02:15
3/1 8 Tonight We'll Be Stoned The Motions 02:27
3/1 9 Going My Way Short 66 02:28
3/1 10 Time Is Tight Booker T & The MG's 05:00
3/1 11 Real Cool World The Greatest Show On Earth 04:48
3/1 12 She Came In Through The Bathroom Window Album Version Joe Cocker 02:37
3/1 13 I Just Want To Celebrate Extended Rare Earth 03:36
3/1 14 Ain't No Sunshine Album Version Bill Withers 02:03
3/1 15 Gypsys, Tramps And Thieves Album Version Cher 02:36
3/1 16 Me And You And A Dog Named Boo Lobo 02:52
3/1 17 Long Cool Woman (In A Black Dress) The Hollies 03:15
3/1 18 Crocodile Rock Elton John 03:56
3/1 19 Late Again Stealers Wheel 03:11
3/1 20 Whisky in the jar Full Length Version Thin Lizzy 05:43

cd4
4/1 1 Roadrunner The Pretty Things 03:13
4/1 2 Semi-Detached Surburban Mr James Manfred Mann 02:33
4/1 3 Summertime Album Version Billy Stewart 04:54
4/1 4 She Broke My Heart Rene And His Alligators 02:15
4/1 5 I'm A Man Single Version The Spencer Davis Group 02:55
4/1 6 7-Rooms Of Gloom Single Version (Mono) Four Tops 02:28
4/1 7 I've Been A Bad Bad Boy Paul Jones 02:24
4/1 8 Here Comes The Judge Shorty Long 02:37
4/1 9 Well All Right Album Version Blind Faith 04:22
4/1 10 Race With The Devil The Gun 03:34
4/1 11 Superstar Murray Head, The Trinidad Singers 04:16
4/1 12 Love Like A Man Single Version Ten Years After 03:05
4/1 13 Daughter Of Darkness Tom Jones 03:16
4/1 14 Do It Again Album Edit Steely Dan 05:03
4/1 15 A Hard Rain's A-Gonna Fall Bryan Ferry 04:15
4/1 16 Why Can't We Live Together Timmy Thomas 04:53
4/1 17 I'll Have To Say I Love You In A Song Jim Croce 02:28
4/1 18 Who Do You Think You Are Candlewick Green 00:00
4/1 19 Amateur Hour Sparks 03:37
4/1 20 Teenage Rampage Sweet 00:00

cd5
5/1 1 Heart Full Of Soul The Yardbirds 02:26
5/1 2 What's New Pussycat? From The FIlm "What's New Pussycat?" Tom Jones 02:04
5/1 3 You're The Victor Q'65 02:26
5/1 4 That's Nice Neil Christian 02:40
5/1 5 Moef GaGa The Mods 02:59
5/1 6 It Takes Two Album Version Marvin Gaye, Kim Weston 02:56
5/1 7 Smoking Cigarettes Golden Earrings 02:20
5/1 8 The Son Of Hickory Holler's Tramp O.C. Smith 03:50
5/1 9 Ice In The Sun Status Quo 02:13
5/1 10 Get Out Now Tommy James & The Shondells 02:11
5/1 11 Love Is Love Barry Ryan 04:50
5/1 12 Come And Get It Badfinger 02:21
5/1 13 Osaka The Shoes 03:51
5/1 14 (I Know) I'm Losing You Single Version Rod Stewart 03:40
5/1 15 Garden Party Rick Nelson 03:45
5/1 16 Cover Of The Rolling Stone Dr. Hook & The Medicine Show 02:56
5/1 17 It Never Rains In Southern California Album Version Albert Hammond 03:50
5/1 18 Showdown Electric Light Orchestra 04:03
5/1 19 My Friend Stan Slade 02:38
5/1 20 Woman Album Version James Brown 03:45
5/1 21 Jingle: Herinnert U Zich Deze Nog Langzame Versie Various Artists 00:00

 

 

Dubbel cd’s van

The Cats
Andre Hazes
Doe maar
Drukwerk
Pussycat
Paul Severs
Henk Wijngaard
Dana Winner
Adamo
Uniek Vlaams
Alle 40 goed Happy Sixties
Alle 40 goed number one
Alle 40 goed eighties
Alle 40 goed eendagsvlieg
Alle 40 goed duetten
Alle 40 goed Jan Vayne
Alle 40 goed duetten
Alle 40 goed Frans
Alle 40 goed Raymond Groenewoud
Alle 40 goed Grant & Forsythe
Alle 40 goed Paul Severs
Alle 40 goed Bobbejaan Schoepen
Alle 40 goed Zangeres zonder Naam

Mi Amigo

45 uur Hugo Meulenhof € 10,--
40 uur Bert Bennett € 10,--
52 uur Ferry Eden € 10,--

 

British Invasion: 10 cd box met o.a. Animals. Searchers, Moody Blues, Dave Berry en Dave, Dee, Dozy, Mick and Tich
+ dvd met clips voor € 40,--

Nadat in Amerika in de jaren rond 1955 de geschiedenis van de popmuziek begint met de opkomst van de rock 'n' roll en de jeugd een economische macht is geworden, wordt in het begin van de jaren '60 van de 20ste eeuw gezocht naar nieuwe muzikale wegen. In Amerika ontstaat de twist die uitgroeit tot een dansrage, meisjesgroepen worden populair en de surfsound levert vrolijke, probleemloze muziek op. De belangrijkste gebeurtenis in de pophistorie komt echter uit Engeland met de komst van de beat. Geboren in de havenstad Liverpool, de residentie van The Beatles, verspreidt de beatrage zich spoedig over de rest van Engeland en levert een lange stoet op van groepen waarvan een aantal niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten de hitparade bestormt. De British Invasion wordt in gang gezet door formaties met een standaardinstrumentarium van twee gitaren, een basgitaar en een drumstel. Is Amerika decennia lang toonaangevend geweest op het terrein van de populaire muziek, in 1963 neemt Engeland de scepter over en is er sprake van een British Invasion.

De Engelse invloed uit deze periode is nog jarenlang merkbaar en behalve The Beatles en The Rolling Stones hebben ook talrijke andere Britse groepen en artiesten in de jaren '60 de muzikale lakens uitgedeeld. Een selectie van tien namen die nog altijd spreken tot de verbeelding van miljoenen muziekliefhebbers laat hoogtepunten uit destijds op single uitgebracht repertoire de revue passeren in bijgaande 10 cd's omvattende box en een bonus dvd met 20 clips.

Disk 1
1. The Animals - House Of The Rising Sun
2. The Animals - Don't Let Me Be Misunderstood
3. The Animals - Bring It On Home To Me
4. The Animals - We've Gotta Get Out Of This Place (Album Version)
5. The Animals - It's My Life
6. The Animals - I Believe To My Soul
7. Eric Burdon & The Animals - Inside Looking Out
8. Eric Burdon & The Animals - You're On My Mind
9. Eric Burdon & The Animals - Don't Bring Me Down
10. Eric Burdon & The Animals - Cheatin'
11. Eric Burdon & The Animals - Help Me Girl
12. Eric Burdon & The Animals - See See Rider (Single Version)
13. Eric Burdon & The Animals - When I Was Young
14. Eric Burdon & The Animals - San Franciscan Nights (Album Version)
15. Eric Burdon & The Animals - Good Times (Album Version)
16. Eric Burdon & The Animals - Monterey (Album Version)
17. Eric Burdon & The Animals - Sky Pilot
18. Eric Burdon & The Animals - Anything (Album Version)
19. Eric Burdon & The Animals - Ring Of Fire (Album Version)
20. Eric Burdon & The Animals - River Deep Mountain High
Disk 2
1. The Searchers - Sweets For My Sweet (Original Recording - 1963 No.1 Single)
2. The Searchers - Sweet Nothin's (Live Version)
3. The Searchers - Sugar And Spice
4. The Searchers - Needles & Pins
5. The Searchers - (Ain't That) Just Like Me
6. The Searchers - Don't Throw Your Love Away
7. The Searchers - Someday We're Gonna Love Again
8. The Searchers - When You Walk In The Room
9. The Searchers - What Have They Done To The Rain (Album Version)
10. The Searchers - I Sure Know A Lot About Love
11. The Searchers - Goodbye My Love (Album Version)
12. The Searchers - Love Potion No.9 (Album Version)
13. The Searchers - Bumble Bee
14. The Searchers - I Don't Want To Go On Without You
15. The Searchers - He's Got No Love (Album Version)
16. The Searchers - When I Get Home
17. The Searchers - Take Me For What I'm Worth
18. The Searchers - Take It Or Leave It
19. The Searchers - Have You Ever Loved Somebody (Album Version)
20. The Searchers - Popcorn Double Feature
21. The Searchers - Western Union
22. The Searchers - Second Hand Dealer
Disk 3
1. The Moody Blues - Go Now
2. The Moody Blues - From The Bottom Of My Heart (I Love You)
3. The Moody Blues - Boulevard De La Madeleine
4. The Moody Blues - Fly Me High
5. The Moody Blues - Love And Beauty
6. The Moody Blues, The London Festival Orchestra, Peter Knight - Nights In White Satin (Full Version)
7. The Moody Blues - Cities
8. The Moody Blues - Voices In The Sky
9. The Moody Blues - Tuesday Afternoon
10. The Moody Blues - Ride My See-Saw
11. The Moody Blues - Never Comes The Day
12. The Moody Blues - Watching And Waiting
13. The Moody Blues - Question (Full Version)
14. The Moody Blues - Melancholy Man (Full Version)
15. The Moody Blues - The Story In Your Eyes (Album Version)
16. The Moody Blues - Isn't Life Strange (Edit Version)
17. The Moody Blues - I'm Just A Singer (In A Rock And Roll Band)
18. The Moody Blues - For My Lady
Disk 4
1. Dave Berry, The Cruisers - Memphis Tennessee
2. Dave Berry - My Baby Left Me
3. Dave Berry - Baby It's You
4. Dave Berry - The Crying Game
5. Dave Berry - One Heart Between Two
6. Dave Berry - Little Things
7. Dave Berry - This Strange Effect
8. Dave Berry - Now
9. Dave Berry - Can I Get It From You
10. Dave Berry - I'm Gonna Take You There
11. Dave Berry - If You Wait For Love
12. Dave Berry - So Goes Love
13. Dave Berry - Mama
14. Dave Berry - Picture Me Gone
15. Dave Berry - Green Grass
16. Dave Berry - Stranger
17. Dave Berry - Forever
18. Dave Berry - Just As Much As Ever
19. Dave Berry - (Do I Still Figure) In Your Life
20. Dave Berry - Huma Lama
21. Dave Berry - Change Our Minds
22. Dave Berry - Chaplin House
Disk 5
1. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - You Make It Move
2. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Hold Tight!
3. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Hideaway
4. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Bend It!
5. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Save Me
6. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Hard To Love You
7. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Frustration
8. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Touch Me Touch Me
9. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Okay!
10. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Zabadak!
11. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - The Sun Goes Down
12. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - The Legend Of Xanadu
13. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Please
14. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Last Night In Soho
15. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - The Wreck Of The "Antoinette"
16. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Still Life
17. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Don Juan
18. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Snake In The Grass
Disk 6
1. Tremeloes - Good Day Sunshine
2. Tremeloes - Here Comes My Baby
3. Tremeloes - Silence Is Golden
4. The Tremeloes - Even The Bad Times Are good
5. The Tremeloes - Be Mine
6. The Tremeloes - Suddenly You Love Me
7. The Tremeloes - As You Are
8. The Tremeloes - Helule Helule
9. The Tremeloes - My Little Lady
10. The Tremeloes - I Shall Be Released
11. The Tremeloes - Hello World
12. The Tremeloes - Once On A Sunday Morning
13. The Tremeloes - (Call Me) Number One
14. The Tremeloes - By The Way
15. The Tremeloes - Me And My Life
16. The Tremeloes - Right Wheel, Left Ham...
17. The Tremeloes - Hello Buddy
18. The Tremeloes - Too Late (To Be Saved)
19. The Tremeloes - I Like It That Way
20. The Tremeloes - Blue Suede Tie
21. The Tremeloes - Ride On
22. The Tremeloes - Say O.K.

Disk 7

 1. The Fortunes - Caroline
 2. The Fortunes - You've Got Your Troubles
 3. The Fortunes - Here It Comes Again
 4. The Fortunes - This Golden Ring
 5. The Fortunes - You Gave Me Somebody T...
 6. The Fortunes - Silent Street
 7. The Fortunes - Is It Really Worth You...
 8. The Fortunes - Our Love Is Gone
 9. The Fortunes - The Idol
 10. The Fortunes - Loving Cup
 11. The Fortunes - Seasons In The Sun
 12. The Fortunes - Celebration Of The Year
 13. The Fortunes - Ballad Of The Alamo
 14. The Fortunes - Books And Films
 15. The Fortunes - That Same Old Feeling
 16. The Fortunes - Here Comes That Rainy ...
 17. The Fortunes - Freedom Come, Freedom Go
 18. The Fortunes - Storm In A Teacup
 19. The Fortunes - Baby By The Way
 20. The Fortunes - Everything Is Out Of S...
 21. The Fortunes - Wait Until September
 22. The Fortunes - Whenever It's A Sunday

 

Disk 8

 1. The Troggs - Wild Thing (Album Version)
 2. The Troggs - From Home
 3. The Troggs - With A Girl Like You
 4. The Troggs - I Want You
 5. The Troggs - I Can't Control Myself
 6. The Troggs - Gonna Make You
 7. The Troggs - Anyway That You Want Me
 8. The Troggs - Give It To Me
 9. The Troggs - You're Lyin'
 10. The Troggs - Night Of The Long Grass
 11. The Troggs - Hi Hi Hazel
 12. The Troggs - Love Is All Around
 13. The Troggs - Little Girl
 14. The Troggs - Surprise, Surprise (I Ne...
 15. The Troggs - You Can Cry If You Want To
 16. The Troggs - Hip Hip Hooray
 17. The Troggs - Evil Woman
 18. The Troggs - Easy Loving
 19. The Troggs - Lover
 20. The Troggs - Lazy Weekend
 21. The Troggs - Everything's Funny
 22. The Troggs - Strange Movies

 

 

Disc 9
 1. Manfred Mann - Just Like A Woman (Ste...
 2. Manfred Mann - I Wanna Be Rich
 3. Manfred Mann - Semi-Detached Suburban...
 4. Manfred Mann - Morning After The Party
 5. Manfred Mann - Ha! Ha! Said The Clown...
 6. Manfred Mann - Feeling So Good (Stere...
 7. Manfred Mann - Sweet Pea
 8. Manfred Mann - One Way
 9. Manfred Mann - So Long Dad
 10. Manfred Mann - Funniest Gig
 11. Manfred Mann - The Mighty Quinn (Ster...
 12. Manfred Mann - By Request Of Edwin Ga...
 13. Manfred Mann - Up The Junction (Mono ...
 14. Manfred Mann - Sleepy Hollow
 15. Manfred Mann - My Name Is Jack (Stere...
 16. Manfred Mann - There Is A Man
 17. Manfred Mann - Fox On The Run
 18. Manfred Mann - Too Many People
 19. Manfred Mann - Ragamuffin Man
 20. Manfred Mann - A "B" Side
 21. Manfred Mann - Country Dancing
 22. Manfred Mann - Please Mrs. Henry

 

Disk 10

 1. Marmalade - I See The Rain (Single Ve...
 2. Marmalade - Man In A Shop
 3. Marmalade - Cry (The Shoob Dororie Song)
 4. Marmalade - Lovin Things
 5. Marmalade - Hey Joe
 6. Marmalade - Wait For Me Marianne
 7. Marmalade - Ob-La-Di, Ob-La-Da
 8. Marmalade - Chains
 9. Marmalade - Baby Make It Soon
 10. Marmalade - Time Is On My Side
 11. Marmalade - Butterfly
 12. Marmalade - Reflections Of My Life
 13. Marmalade - Rollin' My Thing
 14. Marmalade - Rainbow
 15. Marmalade - My Little One
 16. Marmalade - Cousin Norman
 17. Marmalade - Back On The Road
 18. Marmalade - Radancer
 19. Marmalade - Sarah
 20. Marmalade - Falling Apart At The Seams

 

Disk 11 (video's)
1. The Animals - The House Of The Rising...
2. Dave Berry - Little Things
3. Dave Berry - Now
4. The Fortunes - Here It Comes Again
5. The Kinks - Sunny Afternoon
6. Manfred Mann - Just Like A Woman
7. The Who - Happy Jack
8. The Kinks - Dead End Street
9. The Spencer Davis Group - I'm A Man
10. The Tremeloes - Here Comes My Baby
11. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - ...
12. The Troggs - Night Of The Long Grass
13. The Troggs - Love Is All Around
14. The Moody Blues - Nights In White Satin
15. Manfred Mann - Mighty Quinn
16. Eric Burdon & The Animals - Monterey
17. The Fortunes - Fire Brigade
18. Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - ...
19. Marmalade - Reflections Of My Life
20. Marmalade - Rainbow
 

 

Toppop op DVD
Dvd 1:
1. Marianne Rosenberg - Ich bin wie du
2. Earth & Fire - Weekend
3. Blondie - Denis
4. George McCrae - Rock your baby
5. V.O.F. de Kunst - Suzanne
6. Kim Wilde - View from a bridge
7. Patricia Paay - Who's that lady with my man
8. Barry White - Never, never gonna give you up
9. Mud - Dyna-mite
10. Golden Earring - Back home
11. Iggy Pop - Lust for life
12. Drs. P - Dodenrit
13. Tol Hansse - Big city
14. Madness - Embarrassment
15. Les Poppys - Non, non rien n'a changé
16. Anita Meyer - The alternative way
17. The Babys - Everytime I think of you
18. Ramses Shaffy - Laat me
19. Spandau Ballet - True
20. Al Stewart - Year of the cat
21. Imagination - Just an illusion
22. Drukwerk - Je loog tegen mij
23. Grace Jones - La vie en rose
24. Roberto Jacketti & the Scooters - I save the day
25. Mel & Kim - Respectable

Dvd 2:
1. Luv' - You're the greatest lover
2. Commodores - Brick house
3. George Baker Selection - Paloma blanca
4. Racey - Lay your love on me
5. Hot Chocolate - Girl crazy
6. Herman Brood - Saturday night
7. Raffaella Carra - A far l'amore comincia tu
8. Spargo - You and me
9. The Selecter - On my radio
10. Feargal Sharkey - A good heart
11. Vitesse - Rosalyn
12. Nazareth - Love hurts
13. Alexander Curly - Guus (kom naar huus)
14. The Stranglers - Golden brown
15. Dr. Hook - When you're in love with a beautiful woman
16. Bonnie St. Claire & Ron Brandsteder - Dokter Bernhard
17. Erasure - Sometimes
18. Sugarhill Gang - Rapper's delight
19. Julien Clerc - This melody
20. Charlene - I've never been to me
21. Rob de Nijs - Zet een kaars voor je raam vannacht
22. Level 42 - Love games
23. Centerfold - Dictator
24. Kool & the Gang - Celebration
25. Boys Town Gang - Can't take my eyes off you
DVD 3:

1. Spargo - One night affair, 2. Mel & Kim - Showing out, 3. Billy Preston & Syreeta - It will come in time, 4. Kim Wilde - You keep me hangin on, 5. Matshall Hain - Dancing in the city, 6. Modern Talking - You're my haert, you're my soul, 7. Foxy - Get off, 8. Gruppo Sportivo - Disco really made it, 9. Johnny Guitar Watson - A real mother for ya, 10. Bots - Zeven dagen lang, 11. Catapult - Let your hair hang down, 12. Black Sabbath - Paranoid, 13. Pussycat - Mississippi, 14. Tavares - Heaven must be missing an angel, 15. Lenny Kuhr - Visite, 16. Johnny Hates Jazz - I don't want to be a hero, 17. Roxy Music - Avalon, 18. Elton John - Your song, 19. Alessi Brothers - Oh Lori, 20. André hazes - Diep in mijn hart, 21. Rubettes - Sugar baby love, 22. Third World - Now that we found love, 23. Nico Haak - Foxy foxtrot, 24. Joey Dyser - 100 Years, 25. John Miles - Music.


DVD 4:

1. KC and the Sunshine Band - I'm youre boogie man, 2. Goede Doel - België, 3. Shirts - Tell me your plans, 4. Robert Palmer - Every kinda people, 5. Earth & Fire - Maybe tomorrow, maybe tonight, 6. Brotherhood of Man - Save your kisses for me, 7. Herman van Veen - Hilversum 3, 8. Culture Club - Time, 9. Soft Cell - Tainded love, 10. Teach in - Ding a dong, 11. Boney M. - Daddy Cool, 12. The Mo - Fred Astaire, 13. Baccara - Yes sir, I can boogie, 14. Status Quo - Down down, 15. Mai Tai - History, 16. Leo Sayer - You make me feel like dancing, 17. Kayak - Starlight dancer, 18. Garland Jeffreys - Matador, 19. 10CC - I'm not in love, 20. Cats - Vaya Con Dios, 21. Talk Talk - Such a shame, 22. André van Duin - File. 23. Nena - 99 Luftballons, 24. Slade - Mama we're all crazy now, 25. BZN - Mon Amour.

€ 18 per deel (iedere deel bestaat uit 2 dvd's)

€ 18 per deel (iedere deel bestaat uit 2 dvd's)

DVD 5:

1. Queen - Killer Queen, 2. Baccara - Sorry, i'm a lady, 3. Kajagoogoo - Too shy, 4. Gerard Joling - Shangri-La, 5. Gaerry Rafferty - City to city, 6. Vanessa - Upside down, 7. Duran Duran - Wild boys, 8. Willy & Willeke Alberti - Niemand laat zijn eigen kind alleen, 9. Eruption - I can't stand the rain, 10. Little River Band - Home on monday, 11. Peter Allen - I go to rio, 12. Piet Veerman - Sailin home, 13. Margriet Eshuijs - Black Pearl, 14. Stranglers - No more heroes, 15. Syreeta - Hamour love, 16. Moses - We just, 17. Anita Meyer & Lee Towers - Run to me, 18. Tavares - Don't take away the music, 19. Jim Diamond - I should have know better, 20. Peter Tosc - Johnny B goode, 21. Amanda Lear - Follow me, 22. Gerard Lenorman - La ballade des gens heureux, 23. Brothers Johnson - Strawberry letter 23, 24. BZN - Lady McCorey, 25. Golden Earing - Long blond animal.


DVD 6:

1. Kool & the gang - Let's go dancing (Ooh la la la), 2. George Baker Selection - Sing a song of love, 3. David Bowie - Heroes, 4. Lisa Del Bello - Tango, 5. Andre Hazes - Een beetje verliefd, 6. Fruitcake - My feet won't move, 7. David Grant & Jacki Graham - Mated, 8. Blondie - Heat of glass, 9. Andre van Duin - Willempie, 10. Imagination - Music & lights, 11. Janis Ian - Fly to high, 12. Babys - Isn't time, 13. Kinderen voor Kinderen - Waanzinnig gedroomd, 14. Bolland & Bolland - In the army now, 15. Cockney Rebel - Make me smile, 16. Fox The Fox - Precious little darling, 17. Danny Mirror - I remember Elvis Presley, 18. Phill Lynott - Old town, 19. Gap Band - Burn rubber on me, 20. Drukwerk - Schijn een lichtje op mij, 21. Heart - Magic man, 22. Love Unlimited - i'ts may be winter outside, 23. Wet wet wet - Wishing i was lucky, 24. Pussycat - My broken souvenirs, 25. Opus - Live is live.
 

DVD 7:

1. Kim Wilde - Kids in America, 2. Guys & Dolls - You don't have to say you love me, 3. Mistral - Starship 109, 4. Loyd Cole and The Commotions - Rattlesnake, 5. Shorts - Comment Ca Va, 6. Status Quo - Wanderer, 7. Hot Chocolate - No doubt about it, 8. Robert Palmer - Looking for clues, 9. Rob de Nijs - Malle babbe, 10. Pisa - Popi Jopie, 11. Doug Ashdown - Winter in America, 12. Grace Jones - Nipple to the bottle, 13. Anita Meyer - Why tell me why, 14. Freddie Aquilar - Anak, 15. Level 42 - Starschild, 16. Stars on 45, 17. McGuinn, Clark & Hillman - Don't you write her off, 18. Robbie Nevil - Cést la vie, 19. Benny & Bonnie - Verder valt het wel mee, 20. Elbow Bones & The Racketeers - A Night in New York, 21. Frank Boeijen Groep - Kronenburg Park, 22. Apider Murphy Gang - Skandal Im Sperrbezirk, 23. UB40 - Please don't make me cry, 24. Suzy Quatro - She's in love with you, 25. Falco - Der Kommissar.


DVD 8:

1. Mud - Rocket, 2. Swing Out Sister - Breakout, 3. Fun Boy Three & Bananarama - It ain't what you do......., 4. Time Bandits - I'm specialized in you, 5. Style Council - My ever changing moods, 6. Vader Abraham - Smurfenlid, 7. Talk Talk - Life's what you make it, 8. Nicole - Ein bisschen frieden, 9. Feargal Sharkey - You little thief, 10. Cats - Come sunday, 11. Jack Jersey - Papa was a poor man, 12. Won Ton Ton - I lie and i cheat, 13. BB Band - Stille Willy, 14. Dingetje - Ik ga weg Leen, 15. Cutting Crew - Died in your arms, 16. Lee Towers - I can see clearly now, 17. Nits - Sketches of Spain, 18. Bryan Ferry - Slave to love, 19. Gary Moore - Over the hills and far away, 20. Dr.Hook - Sharing the night together, 21. Boney M - Rivers of Babylon, 22. Hans de Booij - Annabel, 23. Jou Cocker - Unchain my heart, 24. Patricia Paay - Malibu, 25. Sandra - Everlasting love.

€ 18 per deel (iedere deel bestaat uit 2 dvd's) € 18 per deel (iedere deel bestaat uit 2 dvd's)

 

 

"Way Back Home, The Graham Gill Story"

Graham Gill has certainly been an offshore radio icon for several decades, and every visitor of the annual Radio Days in Amsterdam is looking forward to hear him singing his evergreen "Way Back Home". Being a bit too young I unfortunately missed his programmes on Radio London, Swinging Radio England, Britain Radio and Radio 390 off the British coast during the 1960s. But as a 17-year-old teenager I first heard Graham on RNI on his regular late night programmes and his Sunday evening's RNI Request Show during the early summer of 1973. His distinctive voice fascinated and meant a sort of RNI landmark to me. I was a bit astonished when he left RNI in June 1974 to rejoin Radio Caroline which played quite different, more adult orientated rock music. But Graham certainly didn't disappoint his ers as he had no problems to adept with the hippy culture onboard the MV Mi Amigo which he left only 11 weeks later, when the Dutch marine offences bill came into force.

It took me another 22 years to get to know Graham personally. I first met him during the 1996 Radio Day in Haarlem. But in 2002, I came to know him even better. We met in Harlingen at the opening of Sietse Brouwer's Dutch Radio Caroline and we jointly attended the fabulous offshore radio reunion in London in August of the same year. Some weeks later, I was entitled to have an interview with Graham at the German Radio Day in Erkrath where he described his fascinating radio career in great detail. In the meantime, we had become friends and built confidence. In the years to come, Graham took an active part in the Erkrath Radio Day on a regular basis and he didn't miss an Amsterdam Radio Day anymore.

So what can I say about his long awaited book? You might think of me as a bit prejudiced. Nevertheless let me suggest that you will be pleasantly surprised when reading Graham's memoirs. It's the story of his life with most of all his intriguing radio career which began in his native country Australia where he received an full-scale training as a radio broadcaster. Graham had been lucky to gain important experience during his 14 years in Australian radio when he came to the UK in 1966. You may look forward to take part in many details of these years which formed the character of the young Australian who later had no problems to become acquainted with all these strange new radio stations broadcasting from ships and military forts in the North Sea. Graham particularises many interesting anecdotes concerning countless personalities he dealt with during all those years in on- and offshore radio. At first appearance, it might be a bit unexpected that he paints a rosy picture of the conditions on Red Sands Fort (home of Radio 390). But this very happy period of his life had to do with the strong feeling of a happy family that the great team of announcers were producing. 7 years later, history repeated itself under totally different conditions on the MV Mi Amigo where the "Caroline family" received him with open arms. On every occasion you share Graham's desire for gaining new experiences and getting to know interesting and warm-hearted people. And he did succeed ever so often! I am sure you will be excellently entertained by this capturing biography.

Dr. Martin van der Ven

 

The book is now obtainable from the Foundation of Mediacommunication for the price in Europe including postage and packing € 19,95 and outside Europe € 23,95. You can pay by using Paypal:

€ 19,95 (European customers):

Outside Europe € 23,95:

or by bank:

IBAN NL85INGB0004065700
BIC INGBNL2A
Mediacommunicatie Amsterdam

Voor Nederland: bankrekening 4065700

 

Status Quo Top 100

Disk 1
1. Pictures Of Matchstick Men
2. Black Veils Of Melancholy
3. Ice In The Sun
4. Technicolour Dreams
5. Are You Growing Tired Of My Love (Stereo Version)
6. The Price Of Love
7. Down The Dustpipe (7 Version)
8. In My Chair
9. Tune To The Music (7'' Single Version)
10. Gerdundula
11. Don't Waste My Time
12. Mean Girl
13. Paper Plane
14. Caroline
15. Down Down
16. Roll Over Lay Down
17. Claudie
18. Break The Rules
19. Just Take Me
20. Backwater

Disk 2
1. Little Lady
2. Where I Am
3. Rain
4. Mystery Song
5. Is There A Better Way
6. Wild Side Of Life
7. Rockin' All Over The World
8. Rockers Rollin'
9. Hold You Back
10. Dirty Water
11. For You
12. Baby Boy
13. Can't Give You More
14. Let's Ride
15. Again And Again
16. Accident Prone
17. Someone Show Me Home
18. Like A Good Girl
19. I'm Giving Up My Worryin'
20. Whatever You Want

Disk 3
1. Living On An Island
2. Who Asked You
3. Shady Lady
4. What You're Proposing
5. Lies
6. Don't Drive My Car
7. Run To Mummy
8. The Wild Ones
9. Rock 'N' Roll
10. Something 'Bout You Baby I Like
11. Carol
12. Don't Stop Me Now
13. Dear John
14. Doesn't Matter
15. Jealousy
16. Big Man
17. She Don't Fool Me
18. Ol' Rag Blues
19. A Mess Of Blues
20. Marguerita Time

Disk 4
1. Going Down Town Tonight
2. The Wanderer
3. Who Gets The Love?
4. Rollin' Home
5. Red Sky
6. In The Army Now
7. Dreamin'
8. Speechless
9. Invitation
10. Ain't Complaining
11. Running All Over The World
12. Burning Bridges (On And Off And On Again)
13. That's Alright
14. Not At All
15. Little Dreamer
16. Heart On Hold
17. Tommy's In Love
18. Medley: The Anniversary Waltz Part 1
19. Can't Give You More
20. Rock 'til You Drop

Disk 5
1. Sherri Don't Fail Me Now!
2. Restless
3. Ciao-Ciao
4. Rude Awakening Time
5. Sorry
6. Come On You Reds
7. When You Walk In The Room
8. Fun, Fun, Fun
9. Don't Stop
10. All Around My Hat
11. Mony Mony
12. Old Time Rock And Roll
13. Jam Side Down
14. All Stand Up (Never Say Never)
15. You'll Come 'Round
16. Thinking Of You
17. The Party Ain't Over Yet
18. All That Counts Is Love
19. eginning Of The End
20. Jump That Rock! (Whatever You Want)

€ 19,--

 

100 Hits 70's
bij mediacommunicatie voor € 16,-- incl. verzendkosten

Tracklist

Disk 1
1. I'm In The Mood For Dancing - The Nolans (3:10)
2. Dance, Dance, Dance - Chic (3:39)
3. Brown Girl In The Ring - Boney M. (4:02)
4. Dr. Love - Tina Charles (3:05)
5. Fantasy - Wind & Fire Earth (4:39)
6. Harvest For The World - The Isley Brothers (3:54)
7. Nights On Broadway - Candi Staton (3:33)
8. One Way Ticket - Eruption (3:37)
9. There Goes My First Love - The Drifters (3:03)
10. Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep - Middle Of The Road (2:58)
11. Never Let Her Slip Away - Andrew Gold (3:26)
12. Tie A Yellow Ribbon (Round The Old Oak Tree) - Dawn (3:08)
13. Dancing On A Saturday Night - Barry Blue (3:12)
14. Hit Me With Your Rhythm Stick - The Dury Ian & Blockheads (3:43)
15. I Lost My Heart To A Starship Trooper - Sarah Brightman (4:20)
16. Hey Rock 'n' Roll - Showaddywaddy (3:23)
17. The Boy >From New York City - Darts (3:04)
18. Yellow River - Christie (2:41)
19. Long Train Running - The Doobie Brothers (3:27)
20. My Best Friend's Girl - The Cars (3:43)

Disk 2
1. Oh Carol - Smokie (3:41)
2. Summerlove Sensation - Bay City Rollers (3:16)
3. All The Young Dudes - Mott The Hoople (3:31)
4. Wig Wam Bam - Sweet (3:02)
5. Just What I Needed - The Cars (3:45)
6. Shake Some Action - Flamin' Groovies (4:33)
7. Sheena Is A Punk Rocker - Ramones (2:48)
8. Stay With Me - Faces (4:40)
9. 25 Or 6 To 4 - Chicago (2:53)
10. Reasons To Be Cheerful [part 3] - The Dury Ian & Blockheads (6:41)
11. Angel Face - Glitter Band (2:57)
12. I Want You To Want Me - Cheap Trick (3:35)
13. Once Bitten Twice Shy - Ian Hunter (3:53)
14. Rock On - David Essex (3:23)
15. Born To Be With You - Dave Edmunds (3:29)
16. Telegram Sam - T. Rex (3:45)
17. Move With Me - Tim Buckley (4:51)
18. Northern Lights - Renaissance (4:07)
19. The Witch Queen Of New Orleans - Redbone (2:45)
20. Wonderous Stories - Yes (3:50)

Disk 3
1. The Wonder Of You - Elvis Presley (2:37)
2. It's Impossible - Perry Como (3:15)
3. It Don't Matter To Me - Bread (2:50)
4. Tears On My Pillow - Johnny Nash (3:15)
5. Ruby Tuesday - Melanie (4:36)
6. Fool (If You Think It's Over) - Chris Rea (4:05)
7. Chuck E's In Love - Rickie Lee Jones (3:30)
8. If You Leave Me Now - Chicago (3:56)
9. Seasons In The Sun - Terry Jacks (3:15)
10. Ready Or Not, Here I Come (Can't Hide From Love) - The Delfonics (2:01)
11. I Only Have Eyes For You - Art Garfunkel (3:35)
12. Fire - The Pointer Sisters (3:28)
13. What A Fool Believes - The Doobie Brothers (3:43)
14. Love Grows (Where My Rosemary Goes) - Edison Lighthouse (2:50)
15. You Won't Find Another Fool Like Me - The New Seekers (3:12)
16. Under The Moon Of Love - Showaddywaddy (3:11)
17. I Get A Kick Out Of You - Gary Shearston (3:39)
18. And I Love You So - Perry Como (3:19)
19. She's Gone - Daryl Hall & John Oates (3:26)
20. No Regrets - The Walker Brothers (5:44)

Disk 4
1. Metal Guru - T. Rex (2:29)
2. Shine A Little Love - Electric Light Orchestra (4:12)
3. Baby I Love You - Dave Edmunds (3:31)
4. Say You Don't Mind - Colin Blunstone (3:19)
5. Jealous Mind - Alvin Stardust (2:41)
6. Cat's In The Cradle - Harry Chapin (3:46)
7. Time For Action - Secret Affair (2:44)
8. Have I The Right - Dead End Kids (3:12)
9. Give A Little Love - Bay City Rollers (3:23)
10. Natural Sinner - Fair Weather (4:27)
11. Love On A Mountain Top - Robert Knight (2:24)
12. Little Does She Know - Kursaal Flyers (3:45)
13. Jack In The Box - Clodagh Rodgers (3:02)
14. A Glass Of Champagne - Sailor (2:42)
15. Bang Bang - B.A. Robertson (3:21)
16. Short People - Randy Newman (2:56)
17. Come Back My Love - Darts (2:32)
18. Look What You've Done - Bread (3:12)
19. I Can Help - Billy Swan (4:02)
20. Summer Breeze - Seals & Crofts (3:26)

Disk 5
1. You're So Vain - Carly Simon (4:20)
2. My Coo-ca-choo - Alvin Stardust (2:46)
3. There's A Whole Lot Of Loving - Guys & Dolls (3:15)
4. Rio - Michael Nesmith (4:31)
5. Gertcha - Chas & Dave (3:51)
6. New York Groove - Hello (2:46)
7. Something Old, Something New - The Fantastics (2:46)
8. Beach Baby - First Class (4:50)
9. Knocked It Off - B.A. Robertson (3:26)
10. Rockabilly Rebel - Matchbox (2:44)
11. Arms Of Mary - Sutherland Brothers (2:38)
12. Morning Dance - Spyro Gyra (3:58)
13. The Chosen Few - The Dooleys (3:08)
14. Also Sprach Zarathustra - Deodato (8:58)
15. Got To Get You Into My Life - Wind & Fire Earth (4:11)
16. Blame It On The Pony Express - The Johnson Johnny & Bandwagon (3:04)
17. Sorry, I'm A Lady - Baccara (3:37)
18. Please Tell Him That I Said Hello - Dana (3:19)
19. Knock Three Times - Dawn (2:58)
20. Do You Wanna Dance? - Barry Blue (3:54)


50 Jaar Veronica - The 60'sDisk 1
1. Jingle - 192 Goed Idee
2. Cream - White Room
3. Sly & The Family Stone - Dance To The Music
4. Joe Cocker - With A Little Help From My Friends
5. James Brown - I Feel Good
6. Blood Sweat And Tears - Spinning Wheel
7. Elvis Presley - Suspicious Minds
8. Barry Ryan - Eloise
9. Ike & Tina Turner - River Deep Mountain High
10. Simon & Garfunkel - The Boxer
11. Boxtops - The Letter
12. Scott Mckenzie - San Francisco
13. Barry Mcguire - Eve Of Destruction
14. The Troggs - Wild Thing
15. Thunderclap Newman - Something In The Air
16. Moody Blues - Nights In White Satin
17. Fleetwood Mac - Albatross

Disk 2
1. Jingle - V-E-R-O-N-I-C-A
2. Lovin' Spoonful - Summer In The City
3. Bob Dylan - Subterranean Homesick Blues
4. Earth & Fire - Seasons
5. Van Morrison - Brown Eyed Girl
6. Steppenwolf - Born To Be Wild
7. Blue Cheer - Summertime Blues
8. Crazy World Of Arthur Brown - Fire
9. David Bowie - Space Oddity
10. Aphrodite's Child - Rain And Tears
11. Donovan - Atlantis
12. Nina Simone - Ain't Got No…I Got Life
13. Sam The Sham & The Pharaos - Wooly Bully
14. Cat Stevens - Matthew And Son
15. Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale
16. Zager & Evans - In The Year 2525
17. Martha Reeves & Vandellas - Dancin' In The Street
18. Love Affair - Everlasting Love

Disk 3
1. Jingle - Veronica Veronica
2. The Who - Pinball Wizzard
3. The Kinks - Dedicated Follower Of Fashion
4. The Animals - House Of The Rising Sun
5. Manfred Mann - Ha Ha Said The Clown
6. James Brown - Papa's Got A Brand New Bag
7. The Mama's & The Papa's - Monday Monday
8. Shocking Blue - Venus
9. The Byrds - Turn Turn Turn
10. Troggs - With A Girl Like You
11. Harry Nilsson - Everybody's Talkin'
12. Four Tops - Reach Out I'll Be There
13. Spencer Davis Group - Gimme Some Lovin'
14. Dave Berry - This Strange Effect
15. The Walker Brothers - The Sun Ain't Gonna Shine Anymore
16. Ekseption - Air
17. Zen - Hair
18. Status Quo - Pictures Of Matchstick Men

17,- Euros

 


 

 
50 Jaar Veronica - The 80's


 
1. Jingle - Dit Is Veronica  (The Power)
2. Queen - Radio Ga Ga
3. Michael Jackson - Billie Jean
4. U2 - Pride (In The Name Of Love)
5. Elton John - I'm Still Standing
6. David Bowie & Mick Jagger - Dancing In The Street
7. Pat Benatar - Love Is A Battlefield
8. Simple Minds - Alive And Kickin'
9. Talk Talk - It's My Life
10. Righeira - Vamos A La Playa
11. Communards - Don´T Leave Me This Way
12. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun
13. Men At Work - Down Under
14. Rick Astley - Never Gonna Give You Up
15. Dexy's Midnight Runners - Come On Eileen
16. Steve Winwood - While You See A Change
17. Wang Chung - Dance Hall Days
18. Noodweer - In De Disco

Disk 2
1. Jingle - Veronica (The Power 80S Synth)
2. Dire Straits - Money For Nothing
3. Golden Earring - When The Lady Smiles
4. Duran Duran - Wild Boys
5. Feargal Sharkey - A Good Heart
6. Orchestral Manoeuvres - Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc)
7. Soul Ii Soul - Back To Life
8. Ub40 - Red Red Wine
9. Whitesnake - Here I Go Again
10. Bruce Hornsby & The Range - The Way It Is
11. Daryl Hall & John Oates - Adult Education
12. Mr Mister - Kyrie
13. Survivor - Eye Of The Tiger
14. Level 42 - Hot Water
15. New Order - Blue Monday
16. Robbie Robertson - Somewhere Down The Crazy River
17. Vandenberg - Burning Heart
18. Doe Maar - De Bom

Disk 3
1. Jingle - Dit Is Veronica Sfx (The Power)
2. Prince - Purple Rain
3. Run Dmc & Aerosmith - Walk This Way
4. Frankie Goes To Hollywood - Relax
5. Kim Wilde - Kids In America
6. Spider Murphy Gang - Skandal Im Sperrbezirk
7. Ultravox - Vienna
8. Rah Band - Clouds Across The Moon
9. Cock Robin - The Promise You Made
10. Europe - The Final Countdown
11. Paul Young - Come Back And Stay
12. Toto - Stop Loving You
13. Split Enz. - Message To My Girl
14. Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World
15. Joe Jackson - Is She Really Going Out With Him (Live)
16. A-Ha - Take On Me
17. Stars On 45 - Stars On 45

17,- Euros

 
7 CD-Box + 1 DVD (The boat that rocked

35,- Euros
tracklisting is als volgt1 Beginnings Chicago
2 Soul Man Video Sam & Dave
3 Big Bird Eddie Floyd
4 Think Aretha Franklin
5 To The Music The Doobie Brothers
6 7-Rooms Of Gloom Single Version (Mono) Four Tops
7 Black Skinned Blue Eyed Boys The Equals
8 Morning Dew Episode Six
9 Bitter Sweet Gloria
10 I Feel All Right Live At The Apollo James Brown & The Famous Flames,
The James Brown Band
11 Seduction Song (Le Sable De L'Amour) Linda Van Dyck
12 Going Nowhere Album Version Los Bravos
13 I'm Ready For Love Single Version (Stereo) Martha Reeves & The
Vandellas
14 Diamond Girl Seals & Crofts
15 Don't Mess With Bill Single Version The Marvelettes
16 Pictures Of Matchstick Men Status Quo
17 You Came, You Saw, You Conquered The Ronettes
18 No Time The Guess Who
19 A Place In The Sun Single Version Stevie Wonder
20 Paper Sun Stereo Album Version Traffic
21 Beauty Is Only Skin Deep Single Version (Mono) The Temptations
22 I Can See For Miles The Who


1 Till The End Of The Day The Kinks
2 Just Dropped In (To See What Condition My Condition Is In) Album Version
Kenny Rogers & The First Edition
3 When I Was Young Eric Burdon & The Animals
4 How Can I Be Sure The Young Rascals
5 Nightingale George Cash
6 Man In The Fog Album Version The Flying Burrito Brothers
7 Tracy The Cuff Links
8 98.6 Keith
9 Sweet Home Alabama Album Version Lynyrd Skynyrd
10 Midnight To Six Man The Pretty Things
11 Voodoo Woman Simon Stokes & The Nighthawks
12 Road To Cairo Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity
13 She's About A Mover Sir Douglas Quintet
14 Let It Rain Eric Clapton
15 Gin House Blues Amen Corner
16 Gimme Some Lovin' Single Mix / U.S Version The Spencer Davis Group
17 Richard Cory Version 1 / Single U.K. / Mono Them
18 A Girl Named You Single version Supersister
19 There He Comes Flashback
20 Lucky Man Emerson, Lake & Palmer
21 Runaway Del Shannon
22 The Weight Spooky Tooth1 Like A Baby Len Barry
2 When People Talk Rob Hoeke Rhythm & Blues Group
3 The Joker Went Wild Single Version Brian Hyland
4 Little Baby The Blue Rondos
5 Call Me Album Version Chris Montez
6 Sound Of The Screaming Day Golden Earrings
7 Tomorrow Sandie Shaw
8 Voor De Overlevenden Boudewijn de Groot
9 Stop That Girl Chris Andrews
10 Waiting For You BZN
11 Ciao Baby Group Check
12 Get Around The Pebbles
13 I'll Cry Roek Williams, The Fighting Cats
14 Take Me For What I'm Worth The Searchers
15 I See Your Face Again Single Sandy Coast
16 It's Not Unusual 2nd Studio Version Tom Jones, Les Reed
17 Let Me Find The Sun G-Bros
18 Farewell In The Rain The Shoes
19 Explosion In My Soul The Soul Survivors
20 Moontalk Sammy Soul Set1 Summer Nights Marianne Faithfull
2 Just One More Chance The Outer Limits
3 Elusive Butterfly Bob Lind
4 Trains And Boats And Planes Album Version Burt Bacharach
5 Don't Push Me Hedgehoppers Anonymous
6 Et Moi, Et Moi, Et Moi Jacques Dutronc
7 It's All In The Way You Look At Life Jackie Trent
8 My World Fell Down The Ivy League
9 Gonna Fix You Good (Every Time You're Bad) Little Anthony & The
Imperials
10 Don't Turn Around The Merseybeats
11 Why Not Tonight The Mojos
12 Can I Trust You The Bachelors
13 Changes Crispian St. Peters
14 Walk Away Renee Single Version The Left Banke
15 I Wanna Go Back There Again Truly Smith
16 England Swings Single Version Roger Miller
17 Ciao Baby The Montanas
18 A Young Girl (Of 16) Noel Harrison
19 Mirror, Mirror Pinkerton's Assorted Colours
20 A Whiter Shade Of Pale Album Version Procol Harum1 Caroline The Fortunes
2 The Days Of Pearly Spencer David McWilliams
3 In Thoughts Of You Billy Fury
4 Is It True Single Version Brenda Lee
5 The Joker Went Wild Single Version Brian Hyland
6 Back On My Feet Again The Foundations
7 Good Day Sunshine Glen Dale
8 >From The Underworld The Herd
9 A Love Like Yours (Don't Come Knocking Every Day) Ike & Tina Turner
10 A Sign Of The Times Petula Clark
11 Lana Roy Orbison
12 Darling Be Home Soon The Lovin' Spoonful
13 This Year Next Year The Honeycombs
14 Don't Go Out Into The Rain David Garrick
15 Try To Understand Lulu
16 Whatcha Gonna Do About It Small Faces
17 You've Got To Hide Your Love Away The Silkie
18 Have Pity On The Boy Paul & Barry Ryan
19 Summer Wine Lee Hazlewood, Nancy Sinatra
20 Baby Never Say Goodbye Unit 4 + 2
21 Pamela Pamela Wayne Fontana, The Mindbenders
22 Whenever Your'e Ready The Zombies
23 I Stand Accused Satin Bells1 Man Of Action Single Les Reed Orchestra
2 Sexmachine James Brown
3 Patches Clarence Carter
4 All Right Now Album Version Free
5 Black Pearl Album Version The Checkmates Ltd.
6 Brother Louie Stories
7 It Don't Matter To Me Bread
8 Whisky in the jar Full Length Version Thin Lizzy
9 Taos New Mexico R. Dean Taylor
10 Sugar Me Lynsey De Paul
11 The Night Chicago Died Album Version Paper Lace
12 Soul Tango Casey & The Pressure Group
13 It's A Shame Single Version The Spinners
14 Midnight Train To Georgia Gladys Knight & The Pips
15 Easy Boy (And We All Prayed Together) Greenfield & Cook
16 Amateur Hour Sparks
17 Ramblin' Man Album Version The Allman Brothers Band
18 Overture From Tommy The Assembled Multitude
19 Veronica Ruud Bos, Cornelis Vreeswijk
20 Symphony No 40 In Sol Minor K550 Waldo De Los Rios
21 Na.Na.Na.Hé.Hé Los Piratos1 I Feel Free Album Version Cream
2 One Fine Morning Lighthouse
3 Wishing Well Free
4 Suite: Clouds And Rain David Gates
5 Tubular Bells Original theme from the Exorcist Mike Oldfield
6 Night Of Fear The Move
7 Working On The Road Ten Years After
8 Reno Nevada Ian Matthews
9 Day Time, Night Time Simon Dupree & The Big Sound
10 Dream Kid Sutherland Brothers
11 In-A-Gadda-Da-Vida Iron Butterfly
12 Song Of The Marching Children Single Version Earth & Fire
13 Locomotive Breath Jethro Tull
14 The Hanging Tree Uriah Heep
15 It's All Over Now, Baby Blue Them
16 Yours Is No Disgrace Yes
17 Iron Man Black Sabbath


Tribute to the Pirate Stations

 

7CD en 1 DVD set Universal Records

 

Je hebt verzamel cd’s en verzamel cd’s. Zo nu en dan komt er een juweeltje uit en dat proces om een juweeltje uit te kunnen brengen wordt natuurlijk steeds moeilijker omdat er in de loop van de jaren al zoveel verzamelaars met muziek uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw verschenen zijn.

 

In april 2010 kwam er, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Radio Veronica (nou ja, 50….) een prachtige cd-box op de markt, uitgebracht door Universal Records:

 

Maar liefst 7 cd’s en 1 DVD bevatten deze box (de DVD is ‘The boat that rocked’).

 

De box wordt aan de voorkant opgesierd door een nostalgische foto van een Philips Plano Radio ( het waren pracht ontvangers) en uiteraard een afbeelding van het Veronica schip de Norderney. Als je de box opent kom je eerst een voortreffelijk voorwoord van Ad Bouman tegen. Heel voorzichtig heeft Ad kritiek op de platenmaatschappijen en terecht. Want probeer maar eens een box samen te stellen van tracks die van verschillende maatschappijen afkomstig zijn. Dat is net zo moeilijk als een Vlaming en een Waal aan de onderhandelingstafel te krijgen. Uiteindelijk is de samenstelling op voornoemde wijze toch gelukt en Ad aan jou alle hulde!

 

Op deze 7 cd box is gekozen voor 4 Radio Veronica programma’s en 1 box Radio London, 1 RNI en 1 Caroline box. Box 1, met een Decca etiket, begint heel smaakvol met een Veronica jingle en Rob Out’s incredible jingle en vervolgens ‘Beginnings’ van Chicago, Eddie Floyd met ‘Big Bird’, Four Tops met ‘7 Rooms of Gloom’,

Episode Six met ‘Morning Dew’, Gloria ‘Bitter Sweet’, Stevie Wonder met ‘A place in the sun’ en nog veel meer moois. Gelukkig is dus niet gekozen met het overbekende werk wat je al om honderd andere cd’s tegenkomt. De cd eindigt weer met een Rob Out jingle.

 

CD 2 heeft het Polydor etiket. Hier wordt aandacht besteed aan Lex Harding. Op de cd staan ondermeer Kenny Rodgers and the First Editon met ‘Just dropped in’. George Cash met ‘Nightingale’, Amen Corner met ‘Gin House Blues’, kortom allemaal bijzondere songs.

 

CD 3 heeft nummers die destijds allemaal op het Island Label werden uitgebracht.  192 goed idee. Alle remmen los. Ook hier beauties zoals: Brian Hyland met ‘The joker went wild’ (zie je verder op geen enkele verzamelaar) The Blue Rodos met ‘Little baby’, Chris Montez ‘Call me’, Chris Andrews met ‘Stop that girl’, Group Check: ‘Ciao Baby’, Roek Williams and the Fighting Cats (waar zie je die op een verzamelaar?) ‘I’ll cry’, Sammy Soul Set met ‘Moontalk’ en nog veel meer juweeltjes.

 

CD 4  Uni Label  Op deze cd werk verzameld in de keuken van Universal en voorheen afkomstig van andere maatschappijen. De CD is gewijd aan het geluid van Big L Radio London. Er zijn tracks op van The Outer Limits: ‘Just one more chance’, Jackie Trent (waar vind je haar nog op een verzamelaar?) Bruno met ‘Wonderboy’, The Merseybeats met ‘Don’t turn around’, Chrispian St. Peters met nu eens niet the ‘Pied Piper maar het nummer ‘Changes’. De man heeft zoveel prachtige liedjes gezongen!, Roger Miller met ‘England swings’! The Montanas met hun versie van ‘Ciao baby’, Pinkerton’s Assorted Colours met het prachtige ‘Mirror Mirror’.

 

CD 5: Radio Caroline: Op deze cd nummers van het Vertigo label: Met tracks als Billy Fury en ‘In thoughts of you’ (hoor je ook niet dagelijks op de radio) Brenda Lee, gelukkig eens niet met ‘Sweet nothings’, maar met ‘Is it true?’ Prachtig! Petula Clark: heel goed Ad dat je nu eens geen ‘Downtown’ maar ‘A sign of the times’ erop hebt gezet. Vervolgens the Honeycombs, niet met het overbekende ‘Have I the right’ maar met het nummer ‘This year next year’ Ook hoorde ik Nancy Sinatra met Lee Hazelwood en het prachtige warme ‘Summerwine.’

 

(Ad: mag bij de volgende verzamelaar haar eerste hit ‘Like I do’ erop staan?) Voorts nog tracks van The Silkie, Unit 4 Plus Two, Satin Bells, teveel om op te noemen.

 

CD 6: RNI met het Fontana label

Prachtige tracks van R Dean Taylor, Clarence Carter met ‘Patches’, Vicky Leandros met ‘I am’ (Heren Bouman en BR Music: ik had destijds een Franse LP van haar, nergens meer te vinden op CD). The Spinners met ‘It’s a shame’, Greenfield en Cook met ‘Easy Boy’, grote verrassing ook Cees Schrama met ‘Soul Tango’, The Allman Brothers met ‘Ramblin’Man’, Waldo de Los Rios - uiteraard met ‘Mozart nr 40’, Cornelis Vreeswijk met Veronica – de Radio Veronica versie. Merkwaardig genoeg op de RNI cd geperst en tenslotte nog een Veronica jingle op de RNI cd. Maar prachtig is het!

 

CD 7: Adje Bouman top 10. Werk op het Deram label met ondermeer The Cream en ‘I feel free’, The Buoys met ‘Look back America’, David Gates met ‘Rain and Clouds suite’ (dan moet ik onmiddellijk aan Samantha Dubois denken) Sutherland Brothers, The Collectors met ‘What’s love suite’, Them met ‘it’s all over now baby Blue’ - echt iets bijzonders, want Them staat net als Rolling Stones en Beatles bijna nooit op een verzamelaar. Ook nog Jethro Tull met ‘Locomotive Breath’ en de cd eindigt met 2 Adje Bouman jingles.

 

Op alle cd’s staan meer dan twintig tracks, bijzonder fraai samengesteld, alle hulde aan de samenstellers. De DVD is uiteraard de speelfilm ‘The boat that rocked’.

 

De CD kost bij SMC € 35,--

 

We kijken met genoegen uit naar de volgende serie verzamelaars!

Gefeliciteerd Ad

 

Rob OlthofBinnenkort leverbaar: 6 ansichtkaarten voor € 5,--

 

Gedurende de Eurosiege toen zowel Caroline als Laser onder vuur lagen van de Britse overheid, werd er een lied gemaakt door de
Laser DJ's: I spy for the DTI en wel in 3 versies.
Deze staan op 1 cd en is te koop bij Mediacommunicatie Amsterdam voor € 4,50.

 

Mi Amigo op 2 DUBBEL CD'sLievelingen van Mi Amigo 2CD - BIJ SMC INCL. VERZENDKOSTEN € 15,--

CD1
1. Diggy Dex ft. Eva de Roovere - Slaap lekker (Fantastig toch)
2. Christoff - Een ster
3. Kate Ryan - Ella Elle L'A
4. Clouseau - Vonken & Vuur
5. Will Tura - Eenzaam zonder jou
6. Belle Perez - Que Viva La Vida
7. Bobby Prins - Blijf vanavond op me wachten
8. Paul Severs - Ze komt terug
9. Kathleen & Soweto Gospel - Zumba Yade
10. Laura Lynn - Arrividerci Hans
11. Tom Dice – Bleeding Love
12. Joe Harris - Nee Katrientje
13. Danny Fabry - Beter, Beter, Beter dan ooit
14. The Classics - Wings of an eagle
15. Samantha - Ik verlang naar jou
16. Willy Sommers - Laat de zon in je hart
17. Marjan berger – Kinderen 'n kwartje
18. Marva - Rode rozen in de sneeuw
19. Eddy Wally - Ieder uur met jou
20. Nicole en Hugo – Pastorale

CD2
1. Lindsay - Ik lig nog steeds van jou te dromen
2. Tatyana Storm - De ware
3. Dana Winner - Op het dak van de wereld
4. Isabella A - Ik heb hem zo lief
5. Bobby Prins - Sancta Maria
6. Paul Severs en Liesje – Ik leef alleen nog maar voor jou
7. Ricky Gordon - Get around
8. Mathieu & Guillaume - Komen en Gaan
9. Jo Vally - Echte vrouwen
10. The Walkers - There's no more corn on the brasos
11. Davy Gilles - Niet denken maar doen
12. James Lloyd - Keep on smiling
13. Misha Marah - Tamboerke
14. Danny Fabri - Zeven Rode Rozen
15. Belle Perez - El Mundo Bailando
16. Marjan Berger - Niemand heeft je ooit gezien
17. Willy Sommers - Dans met mij tot morgenvroeg
18. John Terra - Iemand heeft je pijn gedaan
19. Nicole & Hugo - Gitaren in de zomernacht
20. Eddy Wally - Shanghai


Grootste Hits van Mi Amigo 2CD - BIJ SMC INCL. VERZENDKOSTEN € 15,--

CD1
1. Joe Harris - Drink rode wijn
2. Ricky Gordon - Such a night
3. Paul Severs - Lief
4. Samantha - Nachten van Parijs
5. Octopus - South of the border
6. Paula Jong - Vergeef me want ik deed je pijn
7. John Terra - De dag dat het zonlicht niet meer scheen
8. Salix Alba - Oh Mama
9. Jo Leemans - Que Sera Sera
10. John Horton - Zo jong
11. Cindy - Weet je nog wel die avond in de regen
12. Willy Sommers -Zeven anjers zeven rozen
13. Samantha - Ik hou van jou
14. The Criminals - T Jessica
15. Nicole & Hugo - Gitaren in de zomernacht
16. The Walkers - My darling Helena
17. Roosje Dries - Het leven is een geheim
18. Ronald & Donald - Rock 'n Roll Ducks
19. Eddy Wally - Cherie
20. Le Grand Julot - Vienne reste vienne

CD2
1. Paul Severs - Geen wonder dat ik ween
2. The Classics - My lady of Spain
3. Eddy Wally - Ik spring uit 'n vliegmachien
4. John Horton - Kom toch gauw weer terug
5. Ricky Gordon - Teddy Bear
6. Paula Jong - We gotta stop
7. Norbert - Liedje voor Mary Ann
8. Anja - De laatste dans
9. Paul Severs - Every Man
10. Octopus - I'm so in love with you
11. Ronald & Donald - Kwek Kwek
12. Jo Leemans - Diep in mijn hart
13. Marva - 'n Eiland in groen en blauw
14. Joe Harris - 'k Zing 'n lied violetta
15. Salim Seghers - Verlaat me nooit
16. Bobby Prins - Sancta Maria
17. Paul Severs - Ik ben verliefd op jou
18. Jimmy Frey - Zo mooi, zo blond en zo alleen
19. Micha Marah - 't Tamboerke
20. Will Tura - Ik ben zo eenzaam zonder jou

 

Dit boek kost bij smc € 19,95 incl. verzendkosten.

 

Steve Conway vertelt een boeiend en soms humoristisch verhaal over zijn leven bij Radio Caroline t/m de satelliet uitzendingen
Dit boek kost bij smc € 14,50 incl. verzendkosten.

 

An Adventure Never To Be Forgotten!

Nigel Harris arrived on Radio Caroline as a young, enthusiastic radio presenter and started an exciting adventure on the high seas . . .

"This book is the story of my progression through boarding school and onto the North Sea."

"It was a cassette, a strange thing to bring to an interview but this was an interview with a difference, this was for Radio Caroline, a pirate radio station anchored in the North Sea . . ."

Storms, raids and boarding parties became part of life for this pirate deejay . . .

"I fought my way along the heaving deck one more time and looked out to sea. At that moment, I was rooted to the spot as I saw a massive rogue wave approaching from the starboard side of the ship."

"The DTI had been playing cat-and-mouse with us for more than twenty-four hours and sooner or later something had to give. They held all the cards at the moment."

Even near drownings and a knife attack failed to dampen Nigel's love of offshore radio . . .

"Although I was in trouble, I felt no fear and just resigned to the fact I was going to drown. My guardian angel was with me that day . . ."

"It all happened so quickly, for I had only a moment to glance round and throw myself through the doorway and out onto the deck. Ringing in my ears were the man's screams, 'I kill you' . . . "

It all began with a desire to work on the radio and continued over many years on various ships . . .

 "A piece of personal radio history was about to happen when I let my hand off the record; the needle jumped back across the album resulting in a long scratching sound."

"The m.v. Peace was a veteran ship, already about sixty years old when I arrived, but as with the other radioships I had worked on, this one gave me no real cause for concern."

From school to the North Sea, the story is varied and difficult but an adventure never to be forgotten . . .

*Ships in Troubled Waters, by Nigel Harris is available in paperback now from this website and at many other retail outlets.

 

 

DVD

Blu-ray

€ 10,- DVD version (is volgens de groothander nu goedkoper geworden)   € 26,50 Blu-ray version

 

35,- €

bank 4065700 voor Nederland

 IBAN NL85INGB0004065700

Europa  BIC INGBNL2A

 

 

The legend lives on cd bevat fragmenten uit het bestaan van Radio Caroline als zeezender in de periode 1964-1990.

Bruiloft aan boord Fredericia vaart naar het eiland Man, Kerst 1966 met interview kapitein van Houten, Caroline 389,

Andy Archer, Tony Allen, zinken van de Mi Amigo, komst Ross Revenge etc

tezamen met de LA CD voor € 8,--

 

Dubbel CD "The boat that rocked" (de muziek van de gelijknamige film)
Op dubbel cd is nu verkrijgbaar voor € 19,--

 

Cats 100: 5 cd box € 24,--
George Baker Selection 5 cd box € 24,--
Veronica top 1000 aller tijden 5 CD box € 19,-- 
50 jaar Nederpop Diverse artiesten € 29,-- 
50 jaar Nederpop 4 cd box Rare and Obscure € 21,--

Nog leverbaar: Veronica het gedrukte exemplaar boek met alle hitlijsten € 59,95

Mediacommunicatie Amsterdam Giro 4065700

 

Dit boek vertelt het verhaal van de herstart van Radio Mi Amigo vanaf de Magdalena en alles wat er mis ging.

UITVERKOOPPRIJS € 7,--

 

Testament van de Seventies is een boxset met 10 CD’s, 5 DVD’s en een boekje geschreven door Leo Blokhuis, die samen een imposante nostalgietrip vormen door de jaren zeventig. De jaren zeventig, die na de maatschappelijke veranderingen in het decennium daarvoor de doorbraak kende van de jongerencultuur. Een cultuur die gekenmerkt werd door een variëteit aan popstromingen en modeverschijnselen. Op de CD’s en DVD’s in deze box komt uiteraard de popmuziek prominent aan bod, maar ook bewegingen en gebeurtenissen op het gebied van mode, politiek, film, reclame, televisie en sport.

Testament van de Seventies is de opvolger van de Multi Media Box Testament van de Sixties die Universal Music en BR Music eerder met overweldigend succes uitbrachten. De jaren zeventig: het was de tijd van hotpants, discomuziek, soulbroeken, streakers, plateauzolen, zitkuilen, kernenergie die gestopt moest worden, lavalampen, oranje en bruin in huis, zeezenders, autoloze zondagen, bandrecorders...

De fraai vormgegeven box, die ook nog een door Leo Blokhuis geschreven boekje van 100 pagina’s bevat met een historisch overzicht én persoonlijke feiten en wetenswaardigheden, brengt het allemaal terug in de herinnering.

Op de 10 CD’s -één per jaar- staan 200 songs van Santana, Golden Earring, Mud, Simon & Garfunkel, Smokey Robinson & The Miracles, Elvis Presley, Johnny Cash, Lynsey De Paul, Focus, Steely Dan, The Carpenters, ABBA, Jean-Michel Jarre, The Police, The Cats, The Kinks, David Bowie, Peter Frampton, Gloria Gaynor e.v.a.

De 5 DVD’s vormen een ware reis door de jaren zeventig met nooit vertoond beeldmateriaal en opvallende tv-opnames uit de archieven van diverse omroepen. Marcel de Groot licht de beelden in voice-over toe.

Te zien zijn onder meer uiteenlopende gebeurtenissen zoals de eerste uitzending van TopPop, de afgelaste maanlanding van de Apollo 13, het debuut van Loekie de Leeuw en de aanslag op de Amerikaanse presidentskandidaat George Wallace. Maar ook scènes uit legendarische televisieprogramma’s als Baretta, Fred Haché Show, Bartje, Van Oekels Discohoek, Peppi & Kokki, Starsky & Hutch, Loveboat, Dallas, Jacobse en van Es en Mork & Mindy.

En sporthoogte- en dieptepunten: Olympisch goud voor Wim Ruska en Hennie Kuiper, Ajax dat drie keer de Europacup wint, Ard Schenk, Atje Keulen-Deelstra en Jan Raas die wereldkampioen worden, Feyenoord dat wereldkampioen wordt door Estudiantes te verslaan, Oranje dat in ’74 en ’78 de finale van het Wereldkampioenschap verliest.

En dat alles gelardeerd met spraakmakende commercials en heel veel
nieuwsfeiten: de eerste autoloze zondag, Vietcong verovert Saigon, Wounded Knee, de Zuid-Molukse gijzelingsacties, het Veronica schip strandt in Scheveningen, kabinet Den Uyl valt, Nixon treedt af.
Franco, John Wayne, Mao en Elvis Presley overlijden...

En uiteraard veel muziek: unieke clips van onder anderen Mungo Jerry, Redbone, Deep Purple, David Bowie, Kiss, Creedence Clearwater Revival, Sweet, Neil Diamond en Tol Hansse; maar ook beelden van het popfestival in Kralingen, Eddy Becker die ABBA interviewt, fragmenten uit verschillende tv-muziekprogramma’s uit die tijd, waaronder hoogtepunten uit het Grand Gala Du Disque.

De Multi Media Box Testament van de Seventies wordt zaterdag 6 september tijdens een sensationele 70’s night door Leo Blokhuis gelanceerd in Bloomingdale aan Zee, Zeeweg 94 in Overveen. Aanvang 20:00 uur. Tickets voor de 70’s night in Bloomingdale aan Zee met live optreden van Leo Blokhuis en Ricky Koole zijn voor € 15,00 per stuk on- line te bestellen via http://www.bloomingdaleaanzee.com . Voor informatie 023-5737580.
De box is die avond voor een speciale prijs verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.

De box is vanaf 5 september verkrijgbaar.
Adviesprijs € 99,00 Bij smc € 90,--
Giro 4065700 van Mediacommunicatie te Amsterdam

 

Deze 5 cd box is thans leverbaar voor € 20,-- ( incl. verzendkosten) bij Mediacommunicatie te Amsterdam.

Soulshow Top100 CD

Eind vorig jaar heeft Radio Veronica de Soulshow Top 100 uitgezonden. Duizenden Soulshow luisteraars hebben d.m.v. hun ingestuurde favoriete tracks deze Top 100 samengesteld. Het is niet zo verrassend dat in de podcast bij Radio Veronica deze Top 100 meteen op nummer 1 stond.

Natuurlijk kan dit 35-jarig jubileum niet gevierd worden zonder een passende Soulshow release. We hebben gekozen voor de Top 100 (samengesteld door duizenden Soulshow luisteraars) in een 5 CD box te verpakken.TRACKLIST/ARTIST HIGHLIGHTS:
Shalamar, The Trammps, Kool & The Gang, Earth Wind & Fire, Marvin Gaye, The Jacksons, O’Jays, Gap band, Barry White, Luther Vandross, Prince, Rose Royce, Chic, George Duke, Chaka Khan, Lakeside, Whispers, Imagination, BB&Q Band, Odyssey, Rick James, George Benson, Change, Patrice Rushen, Aretha Franklin, Sugar Hill Gang, Isley Brothers, Billy Ocean Etc, Etc!!!

 

CD 1

1. Earth Wind & Fire – Fantasy
2. Chaka Khan – I’m Every Woman
3. Odyssey - Going Back To My Roots
4. The Jacksons - Can You Feel It
5. Kool & the Gang – Celebration
6. Rose Royce – Best Love
7. Patrice Rushen - Forget Me Nots
8. Ashford And Simpson – Solid
9. Gwen McCrae - Keep The Fire Burnin'
10. Gloria Gaynor - I Will Survive
11. Gap Band - Oops Upside Your Head
12. Change - A Lover’s Holiday
13. B.B.&Q. Band – On The Beat
14. Brothers Johnson – Stomp
15. Booker Newberry III - Love Town
16. Champaign - How' Bout Us
17. Barry White - You're The First The Last My Everything
18. Delegation - Put A Little Love On Me
19. Cheryl Lynn - Got to be real
20. Dan Hartman - Relight my fire


CD 2

1. Chaka Khan - I Feel For You
2. Chic - Le Freak
3. The Whispers - And The Beat Goes On
4. Tom Browne - Funkin' For Jamaica
5. Rose Royce - RR Express
6. B.B.&Q. Band – Starlette
7. Tavares - Heaven Must Be Missing An Angel
8. Shalamar - I Can Make You Feel Good
9. Lakeside - Fantastic Voyage
10. Sugarhill Gang - Rapper's Delight
11. Dayton - The Sound Of Music
12. O’Jays – Backstabbers
13. McFadden And Whitehead - Ain't No Stopping Us Now
14. Jones Girls - Nights Over Egypt
15. Marvin Gaye - Sexual Healing
16. George Benson - Never Give Up On A Good Thing
17. The Trammps - Love Epidemic
18. Detroit Spinners - Working My Way Back
19. Billy Ocean – Are You Ready
20. Billy Paul - Me And Mrs. JonesCD 3

1. Earth Wind & Fire – September
2. The Jacksons - Blame It On The Boogie
3. The Trammps - Disco Inferno
4. Aretha Franklin – Think
5. Shalamar - Make That Move
6. The Whispers - It's A Love Thing
7. B.B.&Q. Band – Genie
8. Level 42 – Love Games
9. High Fashion - Feelin’ Lucky Lately
10. The Real Thing - Can You Feel The Force
11. Midnight Star - Midas Touch
12. Change - Change Of Heart
13. George Benson - Give Me The Night
14. Cheryl Lynn - Shake it up tonight
15. Heatwave - Boogie Nights
16. George Duke - Reach Out
17. Harold Melvin & The Bluenotes - The Love I Lost
18. Jeffrey Osborne - I Really Don’t Need No Light
19. Harvey Mason - Groovin' You
20. Isley Brothers - Hurry Up And Wait


CD 4

1. Shalamar - A Night To Remember
2. Sister Sledge – Lost in Music
3. Luther Vandross - Never Too Much
4. Earth Wind & Fire) - And Love Goes On
5. Lou Rawls - See you when I git there
6. Evelyn ‘Champagne’ King - Love come down
7. O'Jays – Love Train
8. T.S. Monk - Bon Bon Vie
9. Prince – 1999
10. Bill Withers - Lovely Day
11. GQ - Disco Nights
12. Rick James – Glow
13. Deodato - S.O.S. Fire In The Sky
14. George Duke - Shine On
15. Total Contrast - Takes a little time
16. Gary’s Gang – Showtime
17. Aretha Franklin - Jump to it
18. Mike & Brenda Sutton - Don’t Let Go of me
19. War - You got the power
20. Delegation - Dance Like Fred AstaireCD 5

1. Temptations – Treat her like a lady
2. Commodores – Brick House
3. The Emotions - Best Of My Love
4. Chic - Good Times
5. Four Tops – Don’t walk away
6. Shalamar - The Second Time Around
7. Brothers Johnson - The Real Thing
8. Teddy Pendergrass – Love T.K.O.
9. T-connection - Saturday Night
10. Positive Force - We've got the funk
11. The Whispers - Rock Steady
12. Loose Ends – Hangin’ on a string
13. Imagination - Just An Illusion
14. Fat Larry's Band - Act like you know
15. The O'Jays - Put Our Heads Together
16. The Reddings - Remote Control
17. Gladys Night & The Pips – Taste Of Bitter Love
18. Deniece Williams - It's Your Conscience
19. Ray Parker Jr. & Raydio - You can't change that
20. Harold Melvin & The Bluenotes - Satisfaction Guaranteed

 

Op 4 juli 2001 hadden "de fans"eindelijk weer een radiostation dat het zeezenderhart sneller deed kloppen. Alsof de tijd had stilgestaan.

DJ's van Veronica, Noordzee en Mi Amigo hadden na de beruchte 31e augustus 1974 bij zo'n beetje alle Hilversumse omroepen emplooi gevonden, maar het authentieke zeezendergeluid vond je niet inde rode cirkel van de VARA, het wijwater van de KRO of het älgemene"van de AVRO. Zelfs de omroep Veronica stelde teleur. Daar hadden ze meer belangstelling voor schaars geklede televisiemeisjes. 10 Gold klonk soms ook wel aardig, maar een playlist van 600 nummers ging snel vervelen als je ook die typische Tipparadeliedjes altijd zo leuk vond.
De tieners uit de jaren zestig en zeventig zochten naar een echo die er niet meer was.

Via het nieuwe fenomeen internet gonsde het na 27 jaar weer dat er "een soort Veronica"was: Radio 192.
Een prettige combinatie van grote namen uit het zeezenderverleden- die weer plaatjes mochten draaien die niet door een computer geselecteerd
waren- en dj's die als toenmalige luisteraar perfect wisten hoe je "het sfeertje"weer tot leven riep.
Het heeft maar een paar jaar mogen duren. Het mooie initiatief van Michael Bakker en Ad Bouman stuitte op gebrek aan belangstelling bij reclamemakers voor wie je boven de veertig niet meer meetelt, op nieuwe investeerders die niet investeerden en op een overheid die bij de verdeling van de FM-frequenties liever op veilig speelde- ondanks hoge waardering voor het progammatische plan.

In dit boek beschrijft Michael Bakker (1961) de moeizame strijd achter de schermen. Toen hij er na een lange tocht achter de kabelcommissies in alle hoeken van het land in was geslaagd "192"bijna overal op de kabel te krijgen, trok de huurbaas de stekker eruit. Sindsdien is het voor luisteraars en programmamakers weer behelpen.

HET WEL EN WEE VAN RADIO 192 is een persoonlijk verhaal over succes, falen, vriendschap en verraad.

De uitgever doet de laatste exemplaren in de uitverkoop. Prijs is nu EURO 12 = incl. verzendkosten. Op is op. Giro 4065700 van Mediacommunicatie te Amsterdam.

 

 

Deze DVD's kosten 8 euro per stuk.Overmaken op giro 4065700 van Mediacommunicatie te Amsterdam onder vermelding van het nummer:

DV 01: Radio 192 herdenkt RNI; Veronica 828 in Hotel Laapershoek; Radiodag 2004 met de “class of 73-74”+ een zingende Graham Gill.

DV 02: Forten film, Radio Caroline in Dover met Peter Moore; Pirate FM met Roger Day; zeezendertentoonstelling; Communicator in Ijmuiden, vertrek ut Ijmuiden; Boottocht aug 84 naar de Ross, Bezoek Playa de Aro met Stan Haag, bezoek aan de Magdalena + dj conventie in London met o.a. Ronan O’Rahilly.

DV 03: Boottocht Caroline 1984; boottocht Caroline en Laser; Caroline in the Docklands; Johnny Walker, Tony Blackburn

DV 04: Boottocht 1985 naar Caroline en Laser; 1986 naar Caroline en Monique; boottochten in de zeventiger jaren w.o. ook de binnenkomst van Radio Paradijs. Laatste bezoek aan Paradijs; omroepmuseum

 

DVD's

DV 050: Bull Verweij bij Holland FM, Bomaanslag Mebo II, Monique dj’s en personeel + Pop tentoonstelling in het omroepmuseum

DV 051: MEET YOUR DJ’S. Zij waren aanwezig in London in verband met de herdenking van het feit dat het 40 jaar geleden is dat de anti zeezenderwet in Engeland werd aangenomen. "A Celebration of Offshore Radio".

On Saturday August 4th 2007 there was a gathering of deejays of the sixties' offshore stations.

The stations based on the forts, Radio Caroline, Radio London and the smaller stations. A remarkable event.

SMC filmed it (duration 90 minutes).
You can obtain the DVD for 5 pounds sterling or € 8,-- No cheques please. Send the money to:Beide dvd's kosten € 8,--

 

Op 24 mei komt de officiele DVD versie uit van de door de TROS op 30 aug. 1974 uitgezonden documentaire

"Zeezenders in Woelig Water" over de voor de Nederlandse en Belgische kust opererende zeezenders.

SMC PRIJS € 14,50

 
DVD’S ZE KOSTEN € 8,-- PER STUK MIV 1 JAN. 2007:

DV01: Radio 192 herdenkt RNI. In de studio is aanwezig John de Mol sr.Veronica 828, Radiodag 2004 met de class of 73/74, een zingende Graham Gill
DV04: boottochten1985, 1986 Laser en Caroline, binnenkomst radio Paradijs, omroepmuseum
DV07: binnenslepen Veronica en RNI Sealand, lord Sutch, stranding Caroline 1966.
DV014: RAID OP DE ROSS, REMEILAND JONGBLOED EN JOOSTEN EUROSIEGE 85, CHARLIE WOLFE
DV017: Radio Paradijs, Aegir, O’Rahilly doc., Mi Amigo 1979, Veronica op het strand.
DV018: RADIO MONIQUE EN OPZETTEN MAST
DV026: SMC thuis bij Bull Verweij
DV027: Boottocht naar het REM eiland, bezoek aan Radio Waddenzee en Radio London in 2005.
DV028: FEEST AAN BOORD NORDERNEY, gefilmd door Radio Waddenzee
DV029: RADIO 192 EVENEMENTEN
DV031: RADIO LONDON IN HAMBURG EN HERINNERINGEN AAN VERONICA
DV036: aan boord van Veronica
DV032: DIVERSEN: DELMARE, WILLEM VAN KOOTEN, TONY ALLEN, BEN CRAMER EN FORTEN.
DV037: RADIO PARADIJS BEZOEK AAN DE STUDIO’S, BINNENSLEPEN EN RECHTZAAK PARADIJS

 

VOICE OF PEACE MEMORIES AND ABE NATHAN’S WORK

Click HERE for details.

 

Opnieuw leverbaar:  CD Radio Caroline - The Legend Lives On   5,- €

 

ONE WAY WIND, DE GESCHIEDENIS VAN DE PALINGSOUND, 2 CD'S + 1 DVD. De DVD behandelt de artiesten uit Volendam zoals The Cats, BZN, Maribelle, Piet Veerman, Left Side, Maddog,  enz enz - Prijs € 22,--

Nieuwe boeken verkrijgbaar bij smc:

Het boek over het leven van Rudy Carrell € 22,95

 

Onderstaand de tracklisting van een bijzondere cd, waarop ook als bonus AROUND MIDNIGHT STAAT van Jimmy McGriff. Deze tune werd gebruikt door Radio Caroline als men ’s avonds om zes uur de ether uitging. 

De CD kost € 17,-- De naam van de CD is: UK Sue Story.

 

1.

Good Time Tonight

2.

Fool In Love

3.

La De Da I Love You

4.

I Put A Spell On You

5.

Down The Aisle

6.

Rockin’ Pneumonia & The Boogie Woogie Flu Part 1

7.

Odds & Ends

8.

Doodlin’

9.

Steal Your Heart Away -

10.

Lost In A Dream

11.

Pork Chops

12.

Lenny Goofed

13.

Knocking At Your Door

14.

Love Call

15.

So Far Away

16.

Strength To Be Strong

17.

Stepping Stone Aka You’Re Fooling Me

18.

I Stand Accused

19.

Whip Aka Flea Pot

20.

Warm & Tender Love

21.

Find Out What’S Happening

22.

Dance What You Wanna

23.

I’M Dedicating My Life

24.

You Make Me Feel So Good

25.

Goin’ Home

26.

Round Midnight

 

In his new book Bob Preedy (the well-known author of 'Radio Caroline North – Rockin' and Rollin'' and 'Radio 270 – Life on the Oceaan Waves') looks back on Johnnie Walker's forty year career as one of the most famous radio disc-jockeys ever. The new publication remembers all the radio stations Johnnie has been working for, from the offshore stations Swinging Radio England and Radio Caroline South, through KSAN San Francisco, to his continuing work on BBC Radio 2. The book is illustrated with several photos.

Johnnie Walker - Cruisin' The Formats is 60 A5-size pages long.

Van top DJ Johnny Walker is nu eindelijk een boek uitgekomen. Bestellen kan door € 15,-- over te maken op giro 4065700 of bank 98 80 40 301 van Mediacommunicatie te Amsterdam onder vermelding van Johnny Walker boek.

 

Wij hebben weer een aantal interessante cd’s voor u opgespoord, waarvan u hieronder een aantal hoesjes ziet afgedrukt. Wij noemen u de volgende 4 of 5 cd boxen die wij tijdelijk heel voordelig kunnen aanbieden:

100 Country Hits € 24,-- 100 All time TV tunes € 19,50 

100 Love songs € 19,50 100 Hits of the seventies € 19,50

100 forgotten sixties € 19,50 100 swingin’sixties € 19,50

100 Jazz Top 100 alle tijden € 19,50

100 Motown top 100 € 19,50 

100 Mooiste luisterliedjes € 19,50 

100 Easy ing € 19,50

100 sfeermelodieën € 19,50

100 Rock ballades € 19,50 en

“Toen was het stil op straat”4 cd box + 1 DV D met zeer nostalgische liedjes van o.a. Rudi Carrell, Blue Diamonds, Gerard de Vries( het spel kaarten), Imca Marina, Herman Emmink, Teddy Scholten, Willeke Alberti , Gerard Cox, The Ramblers, Saskia en Serge, Max van Praag, Trea Dobbs, Paul van Vliet, Jules de Corte, Liesbeth List, Corry Brokken en nog vele anderen.

 

The famous "Loving Awareness" LP has been reissued on CD. The new 2005 issue is a digitalised version of brilliant sound quality - not to be compared with former CD version that was released some xears ago. The CD contains several bonus tracks, some words by Ronan O'Rahilly plus a few Radio Caroline jingles. Get your very own LA-CD for just 5,- €.

 

 

DVD RADIODAG 2004
met de Radiodag 2004, de Caroline Class of 1973/1974 Reunie, Veronica 828 en de RNI Reunie van Radio 192.
Met unieke opname van Graham Gill die tijdens de Caroline reunie "Way back home" zingt!
Prijs: 15,- €

VIDEO CD THE SIXTIES AT SEA
Met onder andere de Scandinavische stations, de Borkum Riff, Radio Caroline, Radio London, Radio Sutch, Radio 390, Radio City, Radio Essex, Radio 270, Swinging Radio England en Radio Scotland. Met authentieke geluidsopnames van deze stations. 
Produktie: Jan Fre Vos
Prijs: 12,50 €