The Jenni Baynton Adventure 2011

Foto’s © Walter Galle (WG) – Bart Serlie (BS) – Theo Bakker (TB) – Richard de Buck (RdB) – Wim van Egmond (WvE)

Theo Bakker reporting

 

Voorbereidingen - Preparations

Al vier jaar op rij vertrekt de Jenni Baynton, het zendschip van Radio Waddenzee en Radio Seagull, een tweetal weken naar Griend, een vogeleiland in de Waddenzee halverwege het vaste land van Friesland en het eiland Terschelling, om daar voor anker te gaan. Vanaf die plek worden de veelal live uitzendingen vanaf het schip verzorgd.
De voorbereidingen beginnen vaak al in december en duren tot het vertrek uit de haven van Harlingen. Het gaat niet alleen om de planning en organisatie, opzet van het evenement, bemensing en dergelijke, maar ook de fysieke uitrusting en onderhoud van het schip zelf.
Zodra het goed weer is, wordt er bijvoorbeeld werk aan het schip gedaan, zoals restauratie en schilderwerk en reparaties, zodat alles goed werkt en er weer representatief uitziet.

Already for four years the Jenni Baynton, the radio ship of Radio Waddenzee and Radio Seagull, leaves for two weeks for Griend, a bird’s island in the Waddenzee, halfway the continent of Friesland and the island of Terschelling, to drop anchor there. From that spot, mostly live, broadcasts are made.
The preparations often begin already in December and last until the departure from Harlingen harbour. They include not only the planning and organisation of the event, people and the like, but also the physical equipment and maintenance of the ship itself.
As soon as the weather is good, e.g. work on the ship is done, like restoration and painting, and repairs, so that all works fine and looks representative.

foto’s map: 01 - Voorbereidingen 

Een nieuwe zender – A new transmitter

Dit jaar was er een bijzonder punt van voorbereiding: de installatie van een nieuwe zender van Continental Electronics, een replica van de zender zoals die ook aan boord stond op de Mi Amigo, het voormalige zendschip van o.a. Radio Caroline, Radio Atlantis en Radio Mi Amigo. Walter Galle en Gino hadden hem in onderdelen meegenomen naar Harlingen.
Het vermogen is maximaal 50 kW, maar dit zal niet boven 15 kW worden opgevoerd.
De bedoeling van deze installatie is de exploitatie van de Jenni Baynton te vergemakkelijken door zendcapaciteit aan te bieden aan radiostations die daar op een bepaald moment behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat hun eigen installatie moet worden onderhouden. Aan boord werd hij vakkundig in elkaar gezet door Walter Galle. Er zijn nu drie zenders aan boord van de Jenni Baynton: van een, twee en vijftien kW.
Om de zender aan boord te brengen, moest de vaste ankerplaats worden verlaten om naar een kade aan de overkant te gaan. De veerboot van Waddenzee Transport bracht de Jenni Baynton langszij naar de kade op 21 mei 2011.

This year there was a special point of preparation: the installation of a new transmitter of Continental Electronics, a replica of the transmitter which was aboard the Mi Amigo, the former radio ship of a.o. Radio Caroline, Radio Atlantis and Radio Mi Amigo.
Walter Galle and Gino had brought it in parts to Harlingen. It’s power is 50 kW maximal, but it will not be increased above 15 kW.
The plan of the installation is to facilitate the exploitation of the Jenni Baynton by offering radio facilities to other radio stations which may need that at a certain moment, e.g. because their own transmitter needs maintenance. On board it would be skilfully assembled by Walter Galle.
There are now three transmitters on board the Jenni Baynton: one, two and fifteen kW.
To bring the transmitter on board it was necessary to leave the normal anchor place to go to a quay at the other side of harbour. The Waddenzee Transport ferry brought the Jenni Baynton there alongside on May 21st.


foto’s map: 02 Een nieuwe zender 

Vertrek naar Griend – Departure to Griend

Op 30 mei in de avond was iedereen die mee zou varen aan boord en werden nog de nodige voorbereidingen gedaan aan het schip. Walter had al enige werkzaamheden aan de nieuwe zender verricht. Deze begon al vorm te krijgen.

On May 30th in the evening everybody who would sail along was on board and some preparations were made to the ship. Walter had already done some work on the transmitter.

foto’s map: 3a Vertrek naar Griend – Voorbereidingen 30 5 2011.De volgende ochtend vertrok de Jenni Baynton naar Griend. Hij werd er naartoe gesleept door dezelfde veerboot. In de komende week zou Walter de zender voltooien.

The next morning the Jenni Baynton left for Griend. It was towed there by the same ferry. In the coming week Walter Galle would finish the assembly of the transmitter.

foto’s map: 3b Vertrek naar Griend – voorbereidingen 31 5 2011Leven aan boord – Life on board

Uitzenden op zee is niet alleen muziekprogramma’s maken, op zich al een hele voorbereiding waarvan je als luisteraar vaak niet beseft hoeveel tijd erin zit. Er moeten ook veel werkzaamheden aan boord verricht worden ten behoeve van het op gang houden van de huishouding zoals schoonmaken, koken, (af)wassen en dergelijke. Ook het schip zelf vereist de nodige aandacht, zoals technische zaken en ankerwacht om te zien of het schip nog op dezelfde plek ligt. En de uitzendtechniek draaiende houden. Kortom: het is een stevige dagtaak. Maar het geeft ook veel plezier.

Broadcasting from sea is not only making programmes, in itself quite a preparation of which you as a listener often don’t t realise how much time it takes. It also means a lot of work on board to continue the household with cleaning, cooking, washing, doing the dishes and the like. Also the ship itself needs a lot of attention, like technical maintenance and anchor watch to see if the ship is still in the same place. And to keep the transmissions going. In short: it is quite a daily task. But it also gives a lot of pleasure.

foto’s map: 4 Leven aan boordTendertrips - Tendertrips

Uiteraard wilden fans ook een kijkje nemen aan boord om te ervaren hoe het leven op een zendschip eruit ziet. De eerste tender, de Ome Cor, met belangstellenden vertrok op 2 juni vanuit de haven van Harlingen. Aan boord waren ook Steve Conway en Martin Smith, die programma’s zouden verzorgen voor Radio Seagull. Vaste begeleiders zijn Martin Goedhart en Jitske Ketelaar. Ook Niek Ketelaar was aan boord.

Of course also the fans would like to experience what life on a radio ship is like. The first tender, ‘Ome Cor’(Uncle Cor), with interested people left Harlingen harbour on June 2nd .
On board were also Steve Conway and Martin Smith, who were going to do programmes for Radio Seagull. Guides were Martin Goedhart and Jitske Ketelaar. Niek Ketelaar was also on board.

foto’s map: 05-1 TendertripsDe laatste tender met belangstellenden ging op 13 juni. Aan boord was ook Mandy van Radio Seagull die zich zou voegen bij haar collega’s Chris Kennedy en Dave Foster, die inmiddels ook aan boord waren. Met deze tender kwamen ook twee dj’s van Waddenzee, namelijk Wim Brik en Bart Serlie, en Steve Conway van Radio Seagull, later in de middag terug aan land.

The last tender with fans left on June 13th. Also on board was Mandy of Radio Seagull who would join her colleagues Chris Kennedy and Dave Foster, who were already on board. With this tender also two dj’s of Radio Waddenzee, namely Wim Brik and Bart Serlie, and Steve Conway of Radio Seagull came back later that afternoon.


foto’s map: 05-2 TendertripsVan Griend naar Terschelling – From Griend to Terschelling

De Jenni Baynton kon niet verder via de tender worden bereikt, omdat ze zou vertrekken naar Terschelling. Vroeg in de ochtend van 15 juni verschenen de sleepboot Anita en het vaartuig Typhoon om het schip op sleeptouw te nemen. Uiteraard werd er door Wim van Egmond die net zijn show deed, een live verslag gedaan. Rond tienen meerde de Jenni Baynton aan in de haven van West-Terschelling.
Op Terschelling zou Radio Waddenzee de spreekbuis worden van het wereldberoemde Oerol art festival, dat dit jaar zijn 30-jarig jubileum zou vieren. Het thema van dit jaar was: ‘Het geluid van een eiland’ en wat past daar beter bij dan een radiostation?

The Jenni Baynton could not be reached by tender anymore, as she would leave for the island of Terschelling. Early in the morning of June 15th the tug Anita and the vessel Typhoon appeared to tow the ship. Of course Wim van Egmond, who was doing his morning show, did a live report. At about ten the Jenni Baynton moored in West-Terschelling harbour.
At Terschelling Radio Waddenzee would be the mouthpiece of the world famous Oerol art festival, which would celebrate it’s 30th anniversary. The theme of this year was: ‘The sound of an island’ and what is more in accordance with that than a radio station?


foto’s map: 6 Van Griend naar TerschellingKlik hier voor een live verslag in het programma van Wim van Egmond op 15 juni.
Click here for a live report in Wim van Egmond’s programme on June 15th.

https://www.mediafire.com/file/be6y4m80dwogl09

https://www.mediafire.com/file/2n51g8pr05ggfw9

https://www.mediafire.com/file/j9brzz8rlpw1m6sRadio Oerol – Radio Oerol

De programmering van Radio Waddenzee zou gedurende het festival, dat tot en met 26 juni zou duren, geheel veranderen en in dienst staan van het festival. Dagelijks werd muziek afgewisseld met nieuwsflitsen en reportages die door medewerkers van Radio Waddenzee werden gemaakt onder de naam Radio Oerol. Daartoe waren op diverse plekken binnen het festival gebeuren op het eiland zendertjes geplaatst voor de verbinding met de studio. De interviews werden onder andere door Johan Sponselee (die ook organisatorische zaken van de festivalverslagen op zich nam), en Inge Haan gedaan. Voor de gelegenheid waren ook aan boord gekomen Cees Man in ’t Veld (nieuwslezer Radio Veronica) en Hans Hogendoorn (dj van RNI - Driemaster - en bekende voiceover van Radio 2) om het nieuws te lezen.

During the duration of the festival, which would last until June 26th, the programmes of Radio Waddenzee would be changed completely and be in the service of the festival. Daily music was varied with newsflashes and reports made by people of Radio Waddenzee under the name of Radio Oerol. To facilitate the connection to the studio small transmitters had been placed inside the whole festival area, which was in various places all over Terschelling. The interviews were made a.o. by Johan Sponselee (who also did tasks of the organisation of the festival reports) and Inge Haan. For the occasion Cees Man in ‘t Veld (former newsreader of Radio Veronica) and Hans Hogendoorn (RNI dj – Driemaster – and well known voiceover of – Dutch - Radio 2) had also come on board to read the news.

foto’s map: 07-1 Radio Waddenzee op TerschellingOok aan boord van de Jenni Baynton vonden voorstellingen plaats. In de buik van het schip, waar zich een grote dansvloer bevindt (vroeger was het schip een drijvende disco) traden Ellen ten Damme, Lucky Fonz solo, Hausmagger duo, Ragtime Wranglers, Case Mayfield solo en Marike Jager op. Er was plaats voor 50 toeschouwers.
Ook op het achterdek werd opgetreden. Meindert Talsma en Laurens van der Meulen traden hier dagelijks 10 maal op. Zij maakten muziek van de CD ‘De zee roept’, die was geïnspireerd door de fototentoonstelling, op dek te zien, van Tryntsje Nauta. Zij maakte portretten van cadetten van de Terschellinger zeevaartschool. Het was een groot succes.

Also on board the Jenni Baynton there were performances. In the belly of the ship, where there is a large dance floor (the ship used to be a floating disco) there were performances of Ellen ten Damme, Lucky Fonz solo, Hausmagger duo, Ragtime Wranglers, Case Mayfield solo and Marike Jager. There was room for an audience of 50.
Also on the poop-deck there were performances. Meindert Talma and Laurens van der Meulen did 10 shows each day. They made music from the CD ‘The sea calls’ which was inspired by the photo exhibition, from Tryntsje Nauta, which could be seen on deck. She made portraits of cadets of the nautical college at Terschelling. It was a great success.


foto’s map: 07-2 Oerol optredens in JBKlik hier voor een interview van Sietse Brouwer met Ellen ten Damme:
Click here for an interview of Sietse Brouwer with Ellen ten Damme (in Dutch):

https://www.mediafire.com/file/tbuxzktk28b8eeu

en een interview van Menno Dekker met Meindert Talma:
and an interview of Menno Dekker with Meindert Talma (in Dutch):

https://www.mediafire.com/file/rxwovxwp3uj2et9

Ook de uitzendingen van Radio Oerol werden zeer goed beluisterd. Van de ongeveer 50 000 bezoekers van het festival luisterden er zeker 40 000 regelmatig naar de 1602 MW.
Chris Kennedy en Dave Foster deden de uitzendingen voor Radio Seagull na acht uur ’s avonds. Maar ook tijdens de ochtenden deden zij diverse malen het programma ‘Koffie, niet verkeerd’.

Also the programmes of Radio Oerol were well listened to. From the about 50,000 visitors of the festival certainly 40,000 tuned in regularly to 1602 MW.
Chris Kennedy and Dave Foster made programmes for Radio Seagull after 8 p.m. But also during the mornings they several times made the programme ‘Koffie, niet verkeerd’ (Coffee, not wrong), the coffee break.

Klik hier voor uitgezonden Oerol items:
Click here for broadcast Oerol items:

https://www.mediafire.com/file/1526e82wsocubah

https://www.mediafire.com/file/06de1483vqqg5hw

Aan alles komt een eind. Het Oerol festival werd op 26 juni afgesloten en om 19.00 werden de live uitzendingen vanaf Terschelling beëindigd. De zender in Pietersbierum hernam de reguliere uitzendingen.

All things end. The Oerol festival was closed on June 26th and at 19.00 CET the live broadcasts from Terschelling were ceased. The transmitter in Pietersbierum resumed regular broadcasts.

foto’s map: 07-3 Afsluiting OerolSailing home – Sailing home

Twee dagen later, op dinsdag 28 juni, vertrok de Jenni Baynton naar haar thuishaven Harlingen, op sleep genomen door de Anita en uitgeleide gedaan door de Typhoon.

Two days later, on Tuesday June 28th, the Jenny Baynton left for her home port Harlingen, towed by the Anita and seen off by the Typhoon.

foto’s map: 08a Sailing home op TerschellingVlak voor de haven van Harlingen werd het schip gedraaid zodat het achterwaarts door de Anita, die langszij was vastgemaakt, de haven in kon worden geduwd. Om ongeveer 20.00 uur werd aangemeerd op de vaste plek. Een succesvol avontuur was ten einde. Een daverend onweer stak even later een schitterend vuurwerk af.

Just before Harlingen harbour the ship was turned around, so that it could be towed backwards into the harbour by the Anita, which was fastened to the side of the Jenni Baynton. At about 20.00 CET it was moored at it’s usual place. A successful adventure had ended. A heavy thunder and lightning started a moment later and displayed a fantastic piece of fire-works.

foto’s map: 08b Sailing home in Harlingen
Heel veel dank aan allen van Radio Waddenzee en Radio Seagull die dit verslag mogelijk hebben gemaakt.

Many thanks to all of Radio Waddenzee and Radio Seagull who have made this report possible.

 

 

Impressum & Datenschutzerklärung