Radio Seagull testing on 1395 kHz AM
Theo Bakker reporting
October 2011

page 1 of 7 Next

 

 

Al sinds afgelopen zomer heeft de Jenni Baynton, het zendschip van Radio Waddenzee, drie zenders aan boord waarvan de Continental de nieuwste aanwinst is. De bedoeling is dat deze ingezet zal worden ten behoeve van uitzendingen van andere zendgemachtigden die, al dan niet tijdelijk, een zendinstallatie nodig hebben. Handig is dat de zender zonodig verplaatst kan worden.
Het eerste station dat daarvan gebruik maakte was Radio Marina, dat in het weekend van 30 en 31 juli 2011 uitzond op 1485 kHz met laag vermogen. Er was een relatief eenvoudige zendantenne gemaakt.
Radio Seagull die normaal gesproken op de 1602 kHz uitzendt kreeg begin oktober een zendmachtiging voor zes weken om op groter vermogen testuitzendingen te verzorgen op 1395 kHz, een frequentie die was vrijgekomen na het verdwijnen van BigL1395. De bedoeling was om tot 10 kW te gaan.
Daarvoor was een aanpassing van de zendantenne nodig. Walter Galle en Gino de Simpelaere construeerden daartoe een antenne tussen de voor- en achtersteven langs de grote zendmast die de vorm had van een omgekeerde V-vorm. Diverse keren werd deze getest en tenslotte was hij goed afgesteld op 1395 kHz. Probleem was dat het schip eigenlijk te kort is voor deze antenne (en ook geen twee masten heeft), vandaar de omgekeerdeV-vorm, en dat de vuurtoren in het midden van het schip invloed had op het signaal. Ook bleek de aarding een probleem: er was geen contact met het water door de hoogte van het schip.

Already since last Summer the Jenni Baynton, the radioship of Radio Waddenzee, has three transmitters on board of which the Continental is the newest. This one will be used to do broadcasts for other broadcasting organisations which, for a shorter or longer period of time, need a transmitter. If needed the transmitter can be moved.
The first station that used the transmitter was Radio Marina that broadcast on low power on 1485 kHz during the weekend of 30th and 31st July. A relatively simple aerial was made.
Radio Seagull, that normally broadcasts on 1602 kHz, got a broadcasting licence to do test transmissions for the period of six weeks on 1395 kHz, a frequency which was available after BigL1395 disappeared. The plan was to go up to 10 kWs
Therefore an adjustment of the aerial was needed. Walter Galle and Gino de Simpelaere therefore constructed an aerial between the bow and sternpost of the ship over the big tower which had the form of an inverted V. It was tested several times and finally it was well-adjusted to 1395 kHz. Actually the ship is a little too short for this aerial, hence the inverted V form, and the lighthouse in the middle of the ship influences the signal. Also the grounding appeared to be a problem: there was no contact with the water because of the height of the ship.

 

img_5561
img_5562
img_5563
img_5564
img_5565
img_5566
img_5567
img_5568
img_5569
img_5570
img_5571
img_5572
img_5577
img_5578
img_5580
img_5581
img_5582
img_5583
img_5584
img_5585
img_5586
img_5587
img_5588
img_5589

 

 

Impressum & Datenschutzerklärung